Logga in

Därför får obehöriga inte installera solceller

Publicerad
16 okt 2023, 06:59

Efter vår artikel om fulel i SVT hörde en elektriker av sig och hävdade att obehöriga visst får montera solceller, bara det sker i en klenspänningsanläggning under en viss voltampere-gräns. Men nej, det här bygger på ett missförstånd. 

Elinstallatörens artikel om fulel i SVT-programmet ”Hjälp, vi har köpt en bondgård”, där pappan Kalle Zachari Wahlström sätter upp solceller på ett stugtak, har lett till fortsatt diskussion.

Att spänningen inte spelar någon roll är fel, menar en läsare som hört av sig. Han har lusläst elinstallationsreglerna och hittat undantag.

”Undantaget kan inte tillämpas på solceller.”

Fredrik Byström Sjödin, installatörsföretagen

Förra artikeln:
Fulel i SVT: ”Det här är helt förkastligt”

Läs också:
”1 volt kan vara en starkströmsanläggning”

– Som jag tolkar Elsäkerhetsverkets föreskrift FS 2017:2 paragraf 1 punkt 4 är en (1) solpanel tillåten att installera. Detta eftersom 20 volt + 200 VA + 10 ampere håller sig inom gränserna som anges i lagen. Men då ska 20 volt vara absolut maximum, vid bästa möjliga solläge. Blir det mer kommer man att spräcka voltampere-gränsen (om man inte strömbegränsar under 10 ampere), säger elektrikern som vill vara anonym och även påpekar att spänningar och strömvärden kan vara valda av tillverkaren för att möjliggöra behörighetsfri installation med enbart en solpanel.

Det gäller, tillägger han, om anläggningen uppfyller kraven på en klenspänningsanläggning – SELV eller PELV, ifall den ansluts till en starkströmsanläggning som inte är en klenspänningskrets. Då får en solcell installeras, repareras, ändras och monteras av en obehörig.

Undantaget han hänvisar till i Elsäk FS 2017:2, kapitel 3, punkt 4, lyder så här:

”Att utföra, ändra eller reparera en starkströmsanläggning som ingår i en skyddsklenspänningskrets med nominell spänning om högst 50 volt med effekt om högst 200 voltampere och ström begränsad av säkring på högst 10 ampere eller med annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.”

Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin menar dock att tolkningen av punkt 4 är ett vanligt missförstånd. Undantaget berör delar som ingår i en skyddsklenspänningskrets, inget annat.

Läs också:
Hmm … klenspänningskabel i kapsling för lågspänning – är det godkänt?

En skyddsklenspänningskrets är sekundärsidan på en fulltransformator (t ex 230/24 volt). Undantaget togs fram en gång i tiden för att möjliggöra att lekmän skulle kunna installera lågvoltshalogenbelysning i sina bostäder. Föreskriften handlar alltid om växelspänning, vilket är underförstått när maximal effekt framställs som 200 voltampere (VA). 

– Undantaget kan därför inte tillämpas på solceller, säger Fredrik Byström Sjödin och tillägger att han gärna skulle se att det vilseledande undantaget togs bort.