Logga in

”Ville få in solceller som en naturlig del”

Publicerad
6 apr 2023, 09:02

I prisbelönta kontorshuset Magasin X har oönskad solinstrålning vänts från problem till möjlighet. Hur gjorde de för att inte övervärma huset och sprida ut solproduktion över dagen?

Redan från början har ambitionen för kontorshuset Magasin X, nära Uppsala centralstation, varit att pröva ny teknik. Nu har satsningen på bland annat byggnadsintegrerade solceller gjort huset till vinnare av Solenergipriset 2023, i kategorin Årets anläggning byggnad.

“…Arkitekt och byggherre har i de små detaljerna hittat lösningar där ljusinsläpp och solavskärmning effektfullt maximerats, och där solpanelerna bland annat används för att tillvarata den solinstrålning som skuggas bort…”

juryns motiverng

Start 2019:
”Stor efterfrågan på förnybar vätgas”

Fler initiativ:
Gamla takpannor kläs med vågiga solceller

– Vi fokuserade från början på att få in solceller som en naturlig del och inte något man bara hänger på i efterhand, säger Ulf Näslund, chef teknikutveckling hos Vasakronan.

Ulf Näslund

Kontorshuset har höga fönster för att få tillräckligt ljusinsläpp. För att undvika övertemperaturer är täta delar insprängda mellan fönsterglasen, vilket bland annat ger solavskärmning. Ytorna används även för att göra el av solinstrålningen.

De måttanpassade solpanelerna sitter i samma infästningssystem som fönstren, så att det blir en sömlös integration i fasaden. Fasadsolcellerna är vända mot sydost och sydväst.

På husets tak finns även vanliga solceller, som har lutning åt olika väderstreck för att jämna ut produktionen över dagen.

Så här motiverar juryn hos föreningen Svensk Solenergi sitt val av pristagare:

”Vasakronan har genom projektet Magasin X visat prov på nytänkande både vad avser klimatansvar och integration av solpaneler. Med måttanpassade fasadpaneler har byggnaden fått ett intressant och spännande uttryck. Arkitekt och byggherre har i de små detaljerna hittat lösningar där ljusinsläpp och solavskärmning effektfullt maximerats, och där solpanelerna bland annat används för att tillvarata den solinstrålning som skuggas bort. Genom en byggnadskonstruktion i trä har klimatavtrycket minimerats. Vasakronan visar dessutom ett framåtseende i att komplettera solanläggningen med ett energilager och genom att använda frikyla från marken.”

Magasin X började byggas 2019 och stod klart i mars 2022. Tidigt i projektet fanns en plan att förse huset med energilagring i vätgas. En idé var att producera och lagra vätgasen på taket.

Denna del av projektet övergavs senare, främst på grund av för höga kostnader. Bland annat hade husets tak behövt en omfattande förstärkning för att klara tyngden från vätgastankarna.

Beräkningshjälp:
ARN-fall: 34 års återbetalningstid på solcellerna

Övriga två vinnare av Solenergipriset 2023 är Solcellskollen, blogg och podcast som informerar om solceller, i kategorin Årets prestation.

Solparken i Forsby får priset för Årets anläggning mark – för helhetssynen med välplanerat fårbete, åtgärder för biologisk mångfald och samråd med lokala naturorganisationer.

Fakta Magasin X

  • Sveriges största kontorsbyggnad med en stomme helt i trä ovan mark. Det sju våningar höga Magasin X i Uppsala är certifierat enligt Leed Platinum.
  • På taket finns en traditionell solcellsanläggning med installerad effekt 110 kilowatt och årlig elproduktion om 85 kilowattimmar.
  • Fasadanläggningen har 220 solpaneler i sex olika storlekar. Den totala arean är 536 kvadratmeter och installerad effekt 92,5 kilowatt. Det förväntas ge 57 100 kilowattimmar el per år. 
  • Uppskattad merkostnad för fasaden med byggnadsintegrerade solceller (BIPV) är cirka 1,5 miljoner kronor jämfört med alternativet plåtfasad.
  • Projektet är med i EU-finansierade projektet Be-Smart som ska stimulera en mer industriell tillverkning och marknad för byggnadsintegrerade solceller.
  • Byggnadens solceller bidrar till ett mycket lågt energibehov, som beräknas hamna under 25 kilowattimmar per kvadratmeter och år.
  • Magasin X har ett energilager på 200 kilowattimmar som i nuläget främst används för att sälja stödtjänster till Svenska kraftnät. Det lagrar även överskottet av producerad solel.
  • Tack vare ett kylsystem som hämtar kallvatten direkt ur marken behövs varken kylmaskin eller fjärrkyla.

Byggherre: Vasakronan

Arkitekt: White arkitekter

Totalentreprenör: NCC

Fasadsolpaneler: New ISSOL

Montering fasadpaneler: Fasadglas

Elinkopplingar: Sallén Elektriska/HP-Solartech