Logga in

”1 volt kan vara en starkströmsanläggning”

Publicerad
16 okt 2023, 07:00
| Uppdaterad
13 okt 2023

Missförstånden om vilka elarbeten man får göra själv är omfattande. Ett elstängsel man får sätta upp själv kan avge 10 000 volt. Vad skiljer elstängslet från en solcellsanläggning? Och hur är det med SELV? Fredrik Byström Sjödin reder ut.

– SELV är en skyddsmetod som syftar till att skydda person och egendom mot elchock och brand. SELV är inte normerande för vad som är elinstallationsarbete eller inte, även om många tror det. ”Om man håller sig under spänningsgränserna för SELV får man göra det själv” är en felaktig tolkning av regelverket, säger Fredrik Byström Sjödin.

För att uppnå en säkerhetsnivå som uppfyller kravet på god elsäkerhetsteknisk praxis vid utförande av elanläggningar kan man tillämpa SELV, menar han. Men det är då fortfarande ett elinstallationsarbete.

”Det finns inga fastställda exakta värden som gränssätter detta. En anläggning på en (1) volt kan teoretiskt vara en starkströmsanläggning…”

Fredrik Byström Sjödin, installatörsföretagen

Läs också:
Därför får obehöriga inte installera solceller

Läs också:
Solcellsexperten: ”Tar man för lätt på plus och minus brinner det till slut”

– Installationer på och i byggnader ingår alltid i begreppet ”starkströmsanläggning”. Där gäller elsäkerhetslagens regler, se 3§ elsäkerhetslagen (2016:732), säger han och tillägger:

Om man får installera själv på hustak eller byggnader avgörs av om spänning, ström eller frekvens kan anta farliga värden för person eller egendom. Om så är fallet är anläggningen en starkströmsanläggning enligt elsäkerhetslagen.

– Det finns inga fastställda exakta värden som gränssätter detta. En anläggning på en (1) volt kan teoretiskt vara en starkströmsanläggning. Utförandet av arbeten på starkströmsanläggningar är elinstallationsarbete som enbart får utföras av elinstallationsföretag, säger Fredrik Byström Sjödin.

I SVT-programmet ”Hjälp, vi har köpt en bondgård” seriekopplades tre paneler med sammanlagd effekt 600 watt (DC), 60 volt och 10 ampere. Om en person får en strömgenomgång med de värdena blir det sannolikt mycket obehagligt, påpekar han.

Elstängsel får man dock installera själv och där kan stötar vid 10 000 volt avges. Hur kommer det sig?

– Då handlar det om låg ström och mycket kort tid, alltså begränsad energi och därför inte lika farligt. Dessutom är ett elstängselaggregat en elektrisk utrustning – ingen produktionsanläggning för el, säger Fredrik Byström Sjödin.

– För att få sälja elstängselaggregat på den svenska marknaden måste reglerna i Elsäk FS 2011:2 vara uppfyllda. Då är aggregaten inte farliga för person eller egendom. Därmed får man installera sådana själv.

Läs också:
Varför får lekmän installera solceller på husbilen men inte hemma?

En läsare som hört av sig till Elinstallatören påpekar att det finns kameror som installeras med en 12-volts solpanel, 500 mA till 1 A (6 W till 12 W), som håller ett batteri laddat. Det finns även larmsirener med separat solcell på 20×40 centimeter som sätts på taket och har en 12-voltskabel ner till sirenen.

Detta är inte sekundärsidan av en transformator, påpekar läsaren. Men enligt Elsäkerhetsverket är det ändå tillåtet, eftersom kameran i sin helhet uppfyller SELV/PELV och räknas som en skyddsklenspänningskrets.

– Det är ”tillåtet” eftersom de exempel som ges är produkter som räknas som elektriska utrustningar. Att bygga och ta i drift en elektrisk utrustning omfattas inte av elsäkerhetslagens regler om elektriska starkströmsanläggningar. Det har inget med SELV/PELV att göra, säger Fredrik Byström Sjödin.