Logga in

”Installatörerna får påslag på återbrukat material men inte på nytt”

Publicerad
2 apr 2024, 04:30
| Uppdaterad
28 mar 2024

Vasakronan har tagit täten i att skapa smarta och energieffektiva byggnader. Det ställer höga krav på installationerna – och installatörerna. Hur då? frågade vi teknikutvecklingschef Ulf Näslund.

Vad utmärker en byggnad i Vasakronans bestånd?

– Den har modern teknik med nya styr- och reglersystem. Vi har varit duktiga på att byta ut äldre dålig ventilation och gamla styrsystem. Vi har en långsiktig ägare med avkastningskrav som gör att vi kan ta en investering som betalar sig på tio-tolv år. Vi har också en bra bolagsledning som drivit på för innovation.

Hur jobbar ni med återbruk?

– Vi återbrukar så mycket det går. Kabelstegar är till exempel enkelt, de är tidlösa. Men även strömbrytare och vägguttag. Plus vitvaror. Belysning om det går att bygga om till LED. Vi har också gjort upp om att installatörerna får påslag på återbrukat material men inte på nytt.

Läs en annan artikel om återbruk
Då går armaturen inte att återbruka

Hur väljer ni vilka installatörer ni ska jobba med?

– Vi sluter ramavtal med konsulter som i en upphandling bland annat får svara på vilka innovationer de vill driva och hur de kan hjälpa Vasakronan. Installatörerna brukar vara lätta att få med på att prova nya saker – om man inte lägger all risk på dem förstås. Vi har ramavtal med några för driften, i stora projekt följer ofta samma med.

Vad är största problemet med installationerna?

– Den största utmaningen är att få befintlig teknik att fungera som avsett. Vid en ny byggnad kan det ta väldigt lång tid att nå dit. Det kan bero på fel vid installation, projektering eller handhavandefel hos oss.

Hur har ni lyckats energieffektivisera?

– Det har varit väldigt lönsamt. 2008 var vår genomsnittliga energianvändning 218 kilowattimmar per kvadrat och år, i dag är den 73. Det innebär en årlig besparing på ca 400 miljoner kronor per år.

Hur har ni jobbat med ventilation?

– Vi har fått bort tidigare överventilation som också gjorde att hyresgästerna tyckte det var kallt och dragit och vi har trimmat in tekniken. I våra nya byggnader jobbar vi också med att kunna behovsanpassa luftflöden för att spara energi.

Jag har förstått att ni gillar solel också.

– Ja, vi har byggt på de flesta tak vi kunnat och i Uppsala anlagt en solpark på en obebyggd tomt. 12 procent av vår fastighetsel täcks av egen produktion. Vi kommer att fortsätta bygga solel där det är möjligt och det kommer i allt högre grad att bli en del av gestaltningen, inte bara något som byggs på i efterhand.

Läs mer om solceller
Svea Solars vd om hotet från Elsäkerhetsverket

Och laddinfrastruktur?

– Vi har 1 700 laddpunkter, 2 000 innan året är slut. Där går företag som hyr lokaler i bräschen, det har nästan bara elbilar. Vi jobbar också med system där vi kan reglera effektbehovet. Med stödtjänster kan vi få betalt om vi hjälper till att reglera elnätet.

Vad kan du säga om värmesystemen?

– Vi försöker få in högtempererad kyla och lågtempererad värme och försöker få de att närma sig varandra. Vi har värmepumpar, som vi också vill kunna styra ner vid effektbrist, och vi strävar efter att ha så låg framledningstemperatur som möjligt.

Hur kommer byggnaderna att utvecklas framöver?

– De flesta kommer att ha någon slags energilager. Vi har provat på batterier och det kommer att skalas upp. Fastigheterna kommer att optimeras med hjälp av IT-systemet, förmågan till flexiblitet blir viktig.

Vad kommer att krävas av installatörerna i framtiden?

– Vi är noga med att de har schyssta villkor, är noga med arbetsmiljön och klarar ett digitaliserat arbetssätt. Vi har kört ett projekt helt digitalt, alla ritningar och handlingar fanns bara digitalt.

Berätta om ert spjutspetsprojekt Magasin X?

– Det är ett kontorshus i Uppsala där allt ovan mark är i trä. Det är 500 kvadratmeter fasad med integrerade solceller, plus solceller på taket. Det är ett trådlöst styr- och reglersystem som även styr belysningen. Det är geoenergi som bara tar kallt vatten från berget så byggnaden har väldigt bra energiprestanda. Skiffern på fasaden ska klara långa perioder utan underhåll.

Läs mer om Magasin X:
”Ville få in solceller som en naturlig del”

Är satsningar på solceller, ny teknik och sänkt energiåtgång även en bra affär?

– Ja, vi har LCC-kalkyler som vi testar nya idéer i. Får vi ett bra värde där får vi loss medel. Förutom det kan vi göra pilotprojekt där vi tar risk om vi vid lyckad pilot ser möjligheter att sedan skala upp. Men vi ser också att det finns en stor efterfrågan från hyresgästkunderna på lokaler med klimatprofil. Magasin X var uthyrt två år innan det var färdigbyggt. Vi jobbar också med återbruk.

Fixat eget internet of things-system

Ulf Näslund

Ålder: 59

Familj: Fru och två barn

Bor: Villa i Uppsala

Utbildning: Gymnasieingenjör

Karriär i korthet: Arbetsledare på byggen, drifttekniker, teknikchef och sedan 2018 teknikutvecklingschef på Vasakronan.

Vad är det första du gör på morgonen?

– Duschar

Ditt senaste hemmafix?

 – Fixat mitt eget internet of things-system som styr värmepump och ventilation

Vad läser du just nu?

– Morgontidningarna

Dold talang?

– Kan mycket om industrigolv! Annars en allfixare.

Hur sportar du helst?

– Två gånger i veckan på gym plus promenader