Logga in

Hur nära en extern värmekälla får kabeln ligga?

Publicerad
10 apr 2024, 13:10

Hur varm får en kabel bli av en extern värmekälla? Den frågan ställdes i en Facebook-tråd där en vanlig installationskabel var spikad strax ovanför en kaminskorsten. Så vad är svaret?

Fråga: Hur varm får en kabel bli av extern värmekälla? Har en anslutning till skorstenen ca 20 cm nedanför kulokabeln som sitter direkt mot murstocken.

Läs också:
”Använd alltid” eller ”använd aldrig”?

Läs också:
”Ett säkerhetsavstånd till brännbart material är lämpligt”

Svar:  Man brukar ju prata om att om det finns en förhöjd risk för brand, så ska åtgärder tas. Det måste man som installatör i ett installationsföretag göra. Antingen då välja brandhärdig kabel eller flytta bort den från kaminen. Det finns inget specifikt mått att förhålla sig till, som det som gäller badrum, utan här får man titta i elinstallationsreglerna. Kapitel 422 om reglerna där det finns risk för särskild brand. 

Man klassar det lite olika beroende på vilken risk det är. Men man måste börja med att titta på om det finns en förhöjd brandrisk runt murstocken. Det måste man titta på dokumentationen i brandskydd. En murstock ska inte ha någon förhöjd brandrisk. Det innefattar att det normalt sett ska vara relativt oproblematiskt att göra installationer mot murstocken. 

Läs också:
“Bedrövligt att det kan ­skilja 200 kronor i timmen i offerterna”