Logga in

Borde det inte heta läckströmsbrytare i stället för JFB?

Publicerad
15 nov 2023, 10:07

Jordfel tolkas av lekmän som fel på skyddsjorden. Och även proffsen tänker fel om jordfelsbrytare ibland. Varför ändrar man inte bara namnet? Joakim Grafström, expert på Svensk Elstandard, svarar.

Mer om terminologin:
Får man inte säga lekman och dvärgbrytare längre?

Elsäkerhetsexperten:
”Många tror att bara JFB ger skydd mot elchock”

Fråga: Varför heter det inte läckströmsbrytare i stället för JFB? Jordfel tolkas exempelvis av lekmän som fel på skyddsjorden vilket det inte är utan ett fel i en krets där någon form av kontakt finns med jord eller en annan krets, som JFB löser ut för. 

Svar: Problemet med termen jordfelsbrytare är att den är bara nästan rätt när det gäller funktionen och att missförstånd uppstår, även hos personer med eltekniska kunskaper. Det är en inte helt ovanlig uppfattning att jordfelsbrytare endast fungerar om kretsen är skyddsjordad. Det är inte riktigt sant eftersom jordfelsbrytare löser ut om en tillräckligt stor ström läcker utanför den avsedda kretsen, men för att ge ett fullödigt så kallat felskydd behöver utsatta delar vara skyddsjordade.

Namnändring på jordfelsbrytare är en fråga som med ojämna mellanrum cirkulerar. På internationell engelska heter jordfelsbrytare Residual Current Device (RCD) eller Residual Current Circuit Breaker (RCCB). Direktöversatt till svenska skulle det bli restströmsbrytare respektive restströmseffektbrytare. 

Jag förstår varför ingen valde att direktöversätta då det skulle bli obegripligt för en som inte är insatt. Istället gick dåtidens standardiserare på den amerikanska engelskans benämning av jordfelsbrytare, Ground Fault Circuit Interruptor (GFCI), vilken är lite mer begriplig (och säljande) för en person som inte är insatt i elteknik.

”På standardiseringssvenska heter den jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd, vilket är något som få säljande företag valde att kalla apparaten.”

Det är svårt att ändra gamla inarbetade termer. Titta bara på termerna stigare, arbetsbrytare och anslutningskabel. Dessa termer finns inte längre i svensk standard, i vissa fall strukna sedan decennier, och benämns idag som huvudledning, frånskiljningsanordning och flexibel kabel. Men de gamla termerna används flitigt ändå inom branschen.

Branschen är också påhittig när standardiseringen inte kan komma på ett säljande namn på en produkt. Exempelvis finns en produkt som på engelska benämns RCBO eller Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection. På standardiseringssvenska heter den jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd, vilket är något som få säljande företag valde att kalla apparaten. 

Läs också:
”Missuppfattning att nya föreskriften innebär lättnader”

Vissa vacklar mellan personskyddsbrytare och personskyddsautomat, vilket är rätt vilseledande eftersom alla skyddsapparater skyddar personer (mot elchock). Skillnaden är att jordfelsbrytare i princip enbart skyddar mot elchock. Och att överströmsskydd som säkringar och effektbrytare även skyddar mot termisk verkan, som överhettning och brand, på grund av stora strömmar.