Logga in

Kan en jordfelsbrytare ersätta jordade uttag?

Publicerad
20 mar 2024, 13:55

Jordade uttag är inte så vanliga i äldre elinstallationer, speciellt inte i villor och fritidshus. Men går det att säkra installationen med en jordfelsbrytare istället för att sätta jordade uttag vid en renovering? Elsäkerhetsexperten Joakim Grafström förklarar vad som gäller.

Fråga: Jag ka renovera elen i ett gammalt torp och tänker byta ut gamla torra kulokablar och ojordade kontakter mot nytt, men nu vill kunden att jag istället ska ersätta jordningen med en jordfelsbrytare. Skulle det fungera – och är det i så fall tillåtet?

Jordat eller ojordat?
Bara ett uttag i hela huset var jordat – är det okej?

Svar: Det är inte ett alternativ att ersätta jordning med jordfelsbrytare i nya installationer, men då det är frågan om en befintlig installation så finns övergångsregler. Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2022:1 får anläggningar som har tagits i bruk före ikraftträdandet vara utförda enligt äldre bestämmelser. Kompletteringen med en jordfelsbrytare är dock ett tillägg till en befintlig installation. Detta tillägg ska utföras enligt gällande regler och förbättrar elsäkerheten i den befintliga delen av installationen.

Äldre kulokablar bör besiktigas och eventuellt bytas ut efter bedömning. Gammal kulokabel kan ha en partsisolering av gummi som med tiden kan ha torkat och spruckit. 

Ska det alltid vara gul-grönt?
Fyra saker du måste veta om gul-grönt

Uttagen kan också vara uttjänta och behöva bytas ut. Då kan det vara lämpligt att komplettera med skyddsjordning, även om detta inte krävs enligt övergångsreglerna.

Joakim Grafström