Logga in

”Använd alltid” eller ”använd aldrig”?

Publicerad
18 sep 2023, 06:59
| Uppdaterad
15 sep 2023

Två år har gått efter säljstoppet mot Solaredges optimerare, och bilden av när och hur de ska användas är kraftigt polariserad. Här redovisar vi tre argument mot optimerare – och fem för.

Utredningarna och säljstoppet blev en vändpunkt för den extremt snabbväxande solelsbranschen. Synen på effektoptimerare som en mer eller mindre nödvändig produkt fick sig en törn.

För vem vill installera produkter som skickar ut radiostörningar, och kanske tvingas montera ner sin solcellsanläggning som Per-Ove Jönsson i Skanör, som vi skrev om i Elinstallatören? Snacket om ”använd alltid” blev i en handvändning ”använd aldrig”.

”Det blir vanligtvis några procent dyrare i alla projekt, men det vägs upp av fördelarna med de extra funktionerna…”

Anton Bergvall, El av Sol

Hela historien:
Solaredge: Säljstopp och sen då?

Läs också:
Per-Ove tvingades ta ner solcellerna: ”De stör”

I dag finns några utbredda uppfattningar om effektoptimerare. Här är tre vanliga argument mot optimerare – och fem för:

Mot: Skuggor är ett mindre problem 

Effektoptimerare hanterar varje panels ström och spänning individuellt. I en skuggad anläggning ser optimerare till att paneler som inte är skuggade kan fortsätta producera. 

Men i dag har de flesta moderna solpaneler by pass-dioder. De leder strömmen förbi skuggade paneler. ”En optimerares uppgift är inte i första hand att hantera skuggförluster…” skriver till och med optimerarföretaget Solaredges Sverigechef Daniel Sjödin i ett debattinlägg tidigare i år. Risken med skugga och blockering är att solel omvandlas till värme som i värsta fall kan leda till överhettning. 

Björn Karlsson

– Om bara en eller två av de tre cellkretsarna i modulen är skuggade är nyttan med sådana optimerare begränsad, säger Björn Karlsson, professor vid Gävle Högskola.

Läs också:
Skuggprofessorn: ”Nyttan med sådana optimerare är begränsad”

Mot: Risk för avbrott när fler saker kan gå sönder

Flera installerade produkter i en anläggning kan öka risken för att det krävs mer underhåll. Det kan i sin tur innebära kostnader för utebliven elproduktion vid stillestånd, hävdar Urban Lundgren, projektledare på forskningsinstitutet Rise som under två år studerat emissioner från solcellsanläggningar och haft många kontakter med olika branschrepresentanter.

Mot: Risk för EMC-störningar

Alla optimerare som Solaredge säljer i dag uppfyller standarden EN55011 (för radiofrekventa störningsegenskaper). Men forskaren Urban Lundgren påpekar att mer kraftelektronik på taket rent generellt ökar risken för EMC-störningar.

Urban Lundgren, Rise

– För optimerare är kraven på verkningsgrad högre än för växelriktare. Detta då det inte finns plats för effektiva filter eller kylfläktar i optimerare. Kraven på dimensionering och konstruktion av optimerarna blir extra höga för att undvika EMC-störningar, säger han.

Ansvaret för störningar från solcellsinstallationer har skjutits över mer till installatören. Det finns en uppfattning om att elektromagnetiska störningar främst uppkommer vid felaktig installation.

Men det håller inte inspektör Martin Gustafsson på Elsäkerhetsverket med om.

– Det är bara delvis sant, även om kabeldragningen är viktig. Om produkterna inte följer kraven kan man göra en hur perfekt installation som helst, enligt anvisningarna i Handbok 457, men det blir ändå störningar, säger han.

För: Bättre totalekonomi

Optimerare är ett sätt att få in paneler på tak där solceller inte passar så bra från början. Installatören El av Sol, som har Solaredge som primär leverantör av växelriktare och optimerare, berättar att kostnaden blir högre än utan optimerare. Men trots det ser kalkylen bättre ut på totalen.

– Det blir vanligtvis några procent dyrare i alla projekt, men det vägs upp av fördelarna med de extra funktionerna. I den stora installationen på Woodsafes industritak i Västerås, som gjordes 2021, har vi bara behövt byta någon enstaka optimerare (P700) hittills, säger Anton Bergvall, säljare hos El av Sol.

Woodsafes industritak i Västerås. Foto Solaredge

För: Speciella säkerhetskrav 

Platser med säkerhetskrav som gör det svårt för strängsystem utan optimerare. Optimerare underlättar övervakningen och ger möjlighet att kontrollera bland annat spänningen. I kablarna mellan optimerare och växelriktare kan spänningen till exempel hållas lägre än i ordinarie DC-kablage. Nya optimerare kan också övervaka värme i anläggningen.

Om en överhettad kontakt upptäcks går det att stänga ner delar av, eller hela solcellsanläggningen.

– Det är mycket bättre för säkerheten, exempelvis vid brandsläckning, om det är 36 Volt i anläggningen än 900 Volt, säger Anton Bergvall hos El av Sol.

För: Bättre drifttid med fjärrövervakning

Stora solcellsanläggningar riskerar att underprestera över längre tid på grund av att fel inte upptäcks. Risken för det minskar när anläggningen kan fjärrövervakas på modulnivå. Det hävdar Solaredges Sverigechef Daniel Sjödin. I en stor solanläggning kan övervakningen leda till bättre drifttid och minska behovet av kontrollbesök, när det mesta arbetet kan utföras på distans. Sammantaget kan det leda till en lägre underhållskostnad.

– Man får bra insyn i anläggningen och den minimerar produktionsförluster vid skuggning, från exempelvis träd, säger Anton Bergvall.

För: Undvik paneldifferenser

Åldersdegradering, smuts och värme kan ge så kallade paneldifferenser som i sin tur kan leda till höga energiförluster – runt fyra procent bara under första året. Kombinationen av effektoptimerare och växelriktare är ett sätt att undvika det. 

Daniel Sjödin

– Energiproduktionen blir högre än då strängväxelriktare används. Maximala verkningsgraden för Solaredges optimerare ligger runt 99 procent, säger Daniel Sjödin hos Solaredge.

Läs också:
Stefan är testpilot åt Solar Edge

För: Längre DC-strängar

En annan kostnadsbesparing som Solaredge framhåller är möjligheten att använda längre och därmed färre DC-strängar (tack vare ett koncept med fast strängspänning). DC-kablar är billigare än AC-kablar, och monteringen går snabbare.

Fakta Olika sorters optimerare

Effekt/moduloptimerare: Komponent som placeras intill en solpanel. Gör det möjligt att övervaka och optimera elproduktionen i enskilda moduler.

Mikroväxelriktare: Sätts vanligtvis intill en solpanel och optimerar effekten i den. Det finns produkter som optimerar upp till åtta solpaneler. Utöver effektoptimering sker även omvandling av likström (DC) till växelström (AC). Ersätter behovet av strängväxelriktare.

Strängoptimerare: Den vanligaste lösningen. Sitter inuti strängväxelriktare och optimerar elproduktionen i en eller flera solpanelssträngar (rad av seriekopplade solpaneler).

Central optimerare: Sitter i en central punkt i solcellssystemet och hanterar spänningsvariationer i hela systemet.

Källor: Hemsol, Solelskolan