Logga in

”Ett säkerhetsavstånd till brännbart material är lämpligt”

Publicerad
7 dec 2020, 05:45
| Uppdaterad
23 mar 2021

Hur nära golvbrunnen i badrummet får golvvärmeslingor ligga? Kan slingor som ligger för nära vattenlås torka ut dessa? Diskussionen har gått varm i Facebook-gruppen Elfel den senaste tiden. Elinstallatören reder ut trasslet med hjälp av två branschexperter.

Text

Vad finns egentligen för regler gällande slingornas placering vid installation av elgolvvärme? Frågan har väckt diskussion i Facebookgruppen Elfel och vi skickade den vidare till två experter.

– De krav som finns är för lägsta bygghöjd/fall vid golvbrunnen, som ska vara minst 12 millimeter. I övrigt finns inga regler för hur nära golvvärmeslingorna får förläggas. Men minst 10–15 centimeter från brunnen brukar rekommenderas, säger Micael Karlsson, produktmarknadschef hos leverantören Nvent Raychem.

Mer om elsäkerhet och golvvärme:
Så hittar proffset fel i golvvärmen – utan att riva upp hela golvet

Viktig diskussion:
Är golvvärmekabel en elektrisk anläggning eller en utrustning?

”…Ett säkerhetsavstånd på minst fem centimeter till brännbart material är också lämpligt. Man får tänka på att en elkabel kan råka flytta på sig.”

Micael Karlsson, produktmarknadschef nVent Raychem.

Samtidigt bör inte slingorna ligga för långt ifrån brunnen, för då kan någon uppleva att golvet är för kallt, menar han. Om det blir klinker eller våtrumsmatta spelar mindre roll i sammanhanget.

Micael Karlsson.
Micael Karlsson.

Rekommendationerna ges för att det ska bli möjligt med delreparation av tätskiktet eller utbyte av golvbrunnen. Om golvvärmeslingorna ligger för nära brunnen kan reparationer annars bli arbetskrävande och dyra.

– Vid reparation finns även risk att värmeslingor skadas, om de ligger för nära brunnen. Ett säkerhetsavstånd på minst fem centimeter till brännbart material är också lämpligt, säger Micael Karlsson.

Förläggning av golvvärme vid ett stort bostadsprojekt i Göteborg. Foto: Amad Jabr
Förläggning av golvvärme vid ett stort bostadsprojekt i Göteborg. Foto: Amad Jabr

Även Fredrik Runius, teknikansvarig hos Säker Vatten, menar att 15 centimeter från golvbrunnen är bra med tanke på reparationer. Utöver det finns branschregler för skruvdjup i golven, exempelvis vid WC-stolar som ibland behöver skruvas fast.

– Därför ska man inte lägga golvvärmeslingor för nära toalettstolen, eftersom slingorna kan skadas om något ska skruvas fast, säger Fredrik Runius.

En omdiskuterad fråga är den om golvvärmen torkar upp vattenlås, och att slingorna därför bör ha visst avstånd till vattenlåsen?

– Det är nog mest en skröna. Badrummet behöver stå oanvänt rätt länge innan vattenlåsen torkar upp, till exempel om man är bortrest. Det viktiga är att golvtemperaturen är max 27 °C. Annars kan tätskikt och andra beläggningar skadas, säger Fredrik Runius.

Micael Karlsson menar också att upptorkningen påverkas mer av hela golvtemperaturen än av den exakta förläggningen av slingor.

När det gäller placeringen av kabeländar och kallkabelskarvar rekommenderar han att de läggs utanför golvets duschdel. De behöver vara så enkelt åtkomliga som möjligt vid reparationer.

– Tyvärr ser vi ofta att skarvar dras upp i vp-rören. Men det är ingen bra idé. Skarvarna ska ligga i golvet, så att de får kylning av spackelmassan, säger Micael Karlsson.

Knepigt ibland:
Kakelfirma fick bakläxa på eljobben

För den som vill lära sig mer om det praktiska arbetet med golvvärmeslingor erbjuder nVent Raychem och andra leverantörer utbildningar. Efter kursen, som brukar vara 2-4 timmar, blir installatören certifierad och kan erbjuda en längre garanti på produkterna.

– Allt fler vill ha golvvärme och det finns nu i mer än vart tredje hushåll i Sverige. Sammanlagt installeras 1,2 miljoner kvadratmeter elgolvvärme per år, så det är bra om det görs rätt, säger Micael Karlsson.