Logga in

Hela listan: Detta säger färgerna

Publicerad
27 feb 2023, 05:30

Kan färgen på kablarna avslöja när ett uttag monterats? Så här säger föreskrifterna och en elsäkerhetsexpert.

Det är vanligt att stöta på flera olika färger i äldre installationer. Men kan färgen på kablarna faktiskt visa när ett uttag monterats?

“Ledarfärger har inte varit enhetligt i Sverige historiskt. Lokal praxis styrde färgvalet fram till 1970/80-talet…”

Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert
Joakim Grafström

– I viss mån går det att åldersbestämma med hjälp av ledarfärger, men då endast färgen på skyddsjordsledaren, säger Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert hos SEK Svensk Elstandard.

Mer om skyddsledare:
Är det banalt att göra kontroller med installationstestern?

Läs också:
Vad säger kabelfärgen om åldern på installationen?

Han tipsar om en sammanställning som Elsäkerhetsverket gjort i publikationen Frågor och svar. Där finns bland annat en lista över hur Starkströmsföreskrifternas krav för isolerade ledare har utvecklats under åren.

– Ledarfärger har inte varit enhetliga i Sverige historiskt. Lokal praxis styrde färgvalet fram till 1970/80-talet. Då utvecklades det nationellt till att använda blå neutralledare (som benämndes nolledare) och fasföljderna L1: svart, L2: brun, L3: vit eller färgkombinationen svart och vit. Under 00-talet kom en ny kabelstandard, och praxis för fasföljderna blev då L1: brun, L2: svart, L3: grå, säger Joakim Grafström.

Olika färger:
”Viktigt att kolla vad man har för matning in”

Fakta Starkströmsföreskrifterna och praxis för färg under årens lopp

ÅrFärg:RödGrön/gulBlå, svart, brun, vit, grå
Före 1 juli 1960Inget färgmärkningskrav av skyddsledare.
Från 1 juli 1960Isolerad skyddsledare i gruppledning skulle vara märkt med röd färg.Skyddsledare i anslutningsledning även okej grön/gul.
 
Ledare med färgen grön/gul fick endast användas som skyddsledare.
Från 1 maj 1968Övergångsbestämmelser innebar att röd skyddsledare fick användas fram till utgången av 1972.Isolerad skyddsledare i gruppledning eller huvudledning ska vara märkt med grön/gul färg.
Från 1 januari 1980Färgmärkningskraven kompletteras.
Om mantlad kabel består av isolerade ledare med samma färg skall tilläggsmärkning utföras med grön/gul märktape eller dylikt vid skyddsledarens ändar.
Från 1970/80-talet blir användning av blå neutralledare (då benämnd nolledare) vanlig i hela landet. Fasföljderna är L1: svart, L2: brun, L3: vit eller färgkombinationen svart och vit.
Från 1 januari 1987Grön/gul ledare får även användas som potentialutjämningsledare. Vid komplettering av äldre ledningssystem, då anläggningen innehåller både röd och grön/gul skyddsledare, bör det anges på lämpligt sätt (till exempel vid centralen).
Från 1 juli 1990Färgmärkningskrav på isolerad PEN-ledare införs. Isolerad PEN-ledare ska i hela sin längd vara märkt grönt/gult.PEN-ledare skall vid ledarändarna ha ljusblå tilläggsmärkning. För bland annat PEN-ledare i hängspiralkabel gäller undantag.
Från 1 maj 1996Oisolerad skyddsledare ska lätt kunna identifieras vid ledarändarna genom märkning grönt/gult eller grafisk symbol.
Från 1 januari 2000PEN-ledare som är enledarkabel i huvudströmbana, till exempel samlingsskena mellan krafttransformator och närmaste kopplingsapparat, får märkas enbart vid ändarna med grönt/gult och ljusblå tilläggsfärg.Under 00-talet kommer ny kabelstandard och praxis för fasföljderna blir: L1: brun, L2: svart, L3: grå
Källor: Elsäkerhetsverket och Joakim Grafström