Logga in

Guide: Så isolationstestar du säkert

Publicerad
15 aug 2022, 08:47

En sak är helt säker – alla elektriska installationer och maskiner måste upprätthålla en viss isolationsresistans för att utrustning som är ansluten till dem ska vara säker att hantera och för att undvika den skadas. Detta gäller alltid, under alla förhållanden.

Eftersom isolationsmaterial bryts ner över tid så räcker det inte att bara isolationstesta när en ny installation tas i drift. Den bör också upprepas då och då – särskilt så fort det finns tecken på att något är fel i anläggningen.

Läs också: Bra att kunna vid felsökning
Så hittar proffset fel i golvvärmen – utan att riva upp hela golvet

Läs också: Så gick det till förr i tiden
Lars-Göran blir meggad av handvevad isolationstestare från 50-talet

Många säger ”meggning” istället för ”isolationstest”. Det beror på att de första isolationstestarna togs fram av amerikanska företaget Megger. Instrumentet var en mega-ohm meter, en mätare som mätte isolationsresistansen i megaohm.

Peter Palmgren är teknisk försäljningschef på Elma Instruments. Han kom till företaget 2006 och har jobbat med mätinstrument sedan dess. Dessförinnan arbetade han som elektriker i femton år på olika företag i Stockholmstrakten. Så han har god inblick både i hur moderna mätinstrument fungerar och om vad som gäller vid mätningar ute i den eltekniska verkligheten.

Peter Palmgren.

– Enligt elinstallationsreglerna är isolationstest obligatoriskt innan en elektrisk installation tas i drift. Det visar att anläggningen är säker mot fel på isolationsmaterialet i anläggningen. Sådana fel kan ju uppstå i samband med produktion, transport eller installation av grejorna, förklarar Peter Palmgren.

Men det finns många andra goda skäl att isolationstesta. Det kan vara ett starkt verktyg för det förebyggande underhållet, genom att det ger en bild av hur isolationsförmågan hos olika material förändras över tiden.

”Eftersom också nollan är definierad som en spänningsförande ledare i det här sammanhanget, krävs det fyra mätningar för att isolationstesta i en installation med tre faser och nolla.”

– Med ett återkommande isolationstest kan begynnande problem upptäckas i tid för att installationsmaterial ska hinna bytas ut innan den når en kritiskt låg isolationsresistans och allvarliga fel uppstår. Skulle olyckan ändå vara framme kan ett isolationstest användas för att felsöka och lokalisera felet. Är det en kabel som spökar, anslutningspunkten eller själva förbrukaren?

Isolationstest utförs med en renodlad isolationstestare eller med ett instrument som kombinerar exempelvis en multimeter med isolationstestare. Det finns flera typer och fabrikat att välja mellan men för isolationstest gäller huvudkravet att instrumentet ska ge en testspänning på upp till 1000 V. Det gäller för lågspänningstester, för högspänning finns det kraftigare mätare.

”Fördelen med att kortsluta de spänningsförande ledarna är att du undviker att lägga en farlig spänning mellan fas och nolla.”

Innan testet påbörjas ska anläggningen göras spänningslös. Isolationstestet genomförs sedan innan förbrukarna ansluts. Under testet matar instrumentet en testspänning som vid en vanlig elinstallation i Sverige uppgår till 500 V likström. Spänningen läggs mellan spänningsförande ledare och jord. Isolationsresistansen ka vara minst 1 MΩ.

– Eftersom också nollan är definierad som en spänningsförande ledare i det här sammanhanget, krävs det fyra mätningar för att isolationstesta i en installation med tre faser och nolla, påpekar Peter Palmgren. Han tillägger att mätningen bör göras så nära jordfels- eller huvudbrytare som möjligt.

Om testet visar att det finns isolationsfel i anläggningen vidtar sedan nästa steg – att testa en grupp i taget i centralen för att lokalisera i vilken del av anläggningen som felet finns.

– Fördelen med att kortsluta de spänningsförande ledarna är att du undviker att lägga en farlig spänning mellan fas och nolla. Därför är det oftast inget problem i de fall då det inte går att frånkoppla alla förbrukare innan testet eller när man känner sig osäker.

Läs också: Meggern hittar felen
Lätt missa fel i stolpe

Peter Palmgren varnar dock för att inte koppla ifrån sådan elektronik som är försedd med ett tyristorskydd mot jord som inte kan förbikopplas. En sådan tyristor öppnar och avleder testströmmen till jord under testet så att isolationsresistansen felaktigt upplevs ligga nära noll, också i en icke felaktig installation.