Logga in

”Två 240-kablar skulle kunna skippats”

Publicerad
27 feb 2023, 09:03
| Uppdaterad
3 mar 2023


1250 Ampere hade dragits fram till elservisen på Tiundaskolan när den byggdes för fyra år sedan. ”Orimligt” tänkte tekniska förvaltaren Micael Östlund som vill stoppa slöseriet.

Lyckad effektjakt
Skolmat dyrare av högt elpris – men inte i Uppsala

Lösning finns men …
”Offentliga luncher slukar ett halvt kärnkraftsblock om dagen”

När Tiundaskolan i Uppsala var färdigbyggd för fyra år sedan hade det inte snålats på elservisen – snarare tvärtom. Fem kablar á 240 kvadratmilimeter var framdragna till den nybyggda skolan i Uppsala. 

– Det var uppenbart att servisen var överdimensionerad, säger tekniska förvaltaren Micael Östlund, som har en mångårig bakgrund som elektriker och konsult.

Mikael Östlund. Foto David Lagerlöf

Hur mycket av de 1250 A som var framdraget utnyttjades egentligen? funderade han och bestämde sig för att börja göra egna mätningar. Han tog också kontakt med Fredrik Björklund, projektledare på Stuns Energi, för att få input och råd.

– Två kablar hade kunnat skippas vid framdragningen, kanske tre, säger Micael Östlund och pekar på kablarna som dragits upp i en båge över skåptaken i skolans undercentral.

Förutom att det är ett tungt arbete för elektriker att dra fram och böja 240-kablar är det slöseri med dyrt material, konstaterar han. I fallet Tiundaskolan handlar överdimensioneringen om ungefär en halv miljon kronor i onödiga kostnader, bland annat på grund av anslutningsavgiften till Vattenfall.

Eftersom kablarna redan är framdragna finns möjligheten att installera en storskalig batterilagring, idag finns en mindre batterilagring installerad på plats.

Fredrik Björklund. Foto David Lagerlöf

Som projektledare på Stuns Energi jobbar Fredrik Björklund bland annat med att samla in all data om energi och teknik i regionen för att kunna spåra onödiga effekttagare.

– Det är vanligt att servisen inte nyttjas fullt ut. Elkonstruktörerna tenderar att dra fram mer och mer när man bygger nytt fast det egentligen skulle räcka med hälften eller en tredjedel, säger han.

Micael Östlund kontaktade elkonsulterna som beräknat elservisen till Tiundaskolan.

– De blev glada över att någon engagerade sig i deras arbete. De hade, som så många andra, gjort en uppskattning baserad på gamla erfarenheter och gängse sätt.

Slöseri:
“Många tapetserar med koppar i onödan“

Den nybyggda Brantingsskolan i närheten får en elservis med 1000 i stället för planerade  1500 A vilket innebär en besparing på 290 000 kronor på anslutningsavgiften till Vattenfall.

Fakta Stuns Energi

Stuns Energi är en del av Stuns – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. Stuns energi ska medverka till att göra Uppsalaregionen till  en” ledande testbädd” inom energi- och miljöområdet genom att utveckla och pröva nya tekniker, tjänster och affärsmodeller och som ska spridas till resten av länet och regionen och till övriga landet genom resultatspridning.