Logga in

Här är kraven som ställs för ödrift

Publicerad
31 jan 2023, 11:18
| Uppdaterad
9 feb 2023

Trodde du att det räckte med solceller och batterier för att klara ett strömavbrott med egen el. Tänk igen! Här är tekniken som behövs.

Välj rätt växelriktare

 • Växelriktaren måste ha ström för att fungera, därav behovet av backupkraft
 • Om frekvensen är några Hz högre än 50 Hz stängs växelriktaren automatiskt av
 • Om anslutningen till jord/nolla bryts stannar växelriktaren. Därför krävs ett separat jordtag om växelriktaren ska användas i backup-sammanhang.
 • Om flera växelriktare ska monteras i anläggningen så är det viktigt att tänka på balansen i systemet. Den blir bättre om alla växelriktare är tillverkade i samma batch och har samma uppdatering av mjukvaran.

Tre viktiga krav

Att bygga en anläggning med solceller, batterilager och möjlighet till ödrift eller backup ställer fler krav på utrustningen än att ”bara” koppla ihop solpaneler och energilager:

 • Batterierna måste ha tillräcklig kapacitet och kunna leverera effekt upp till växelriktarens maxeffekt.
 • Växelriktaren måste klara att driva husets laster och hantera påslag och avslag av stora laster och produktion.
 • Solceller, växelriktare och batterier måste kunna samspela så att solcellerna slutar ge överspänning när batterierna är fulla. Kan vara klurigt att ställa in, men krävs för att solcellerna ska minska sin produktion på ett korrekt och kontrollerat sätt när de känner av en frekvensökning.

Dimensionera batterilagret rätt

 • Reservkraftskällan måste kunna driva alla de laster som normalt inte kan undvaras i huset.
 • Den ska klara plötsliga påslag av stora induktiva laster, som ofta kräver flera gånger högre effekt än arbetseffekten – för en enfasmotor sex gånger nominella effekten.
 • Den effekt som batterierna förväntas kunna hantera långsiktigt måste vara så pass låg att deras livstid inte förkortas i onödan – en tumregel är att batteripacket skall laddas upp eller ur på minst två timmar. Den ska ge fina 50 Hz vågformer för exempelvis solcellsinvertrar.
 • Den ska klara svensk elstandard, enligt SEK Handbok 447 och SS-EN50549-1.