Logga in

Stefan är testpilot åt Solar Edge

Publicerad
9 feb 2023, 11:37
| Uppdaterad
14 feb 2023

Stefan Randle skaffade batterier långt innan alla andra. Nu fyller han sitt garage med smarta lösningar i arbetet som testpilot åt Solar Edge. Målet: få ut det mesta möjliga ur solceller och batterier.

Häromåret kom det in nya batterier i garaget hos Stefan Randle i Örebro. Efter några år som elkonsult arbetar han numera på SolarEdge. Där har han bland annat varit ansvarig för att lösa de EMC-relaterade ärenden som företagets optimerare orsakat i några anläggningar runtom i landet.  

– Men numera är min roll hos SolarEdge bland annat att ansvara för tester av nya produkter och funktioner innan de lanseras på marknaden, förklarar Stefan Randle. Det är därför han just  nu bygger upp ett system hemma med de olika delarna i SolarEdges nya Home-lösning. 

Meningen är att det ska bli en kombination av solproduktion, växelriktare med backup-funktionalitet, batterilager och olika styrkomponenter som gör det möjligt att inte bara skicka överskott av solel till batterierna utan också att styra över det på laddning av elbil, värma ackumulatortanken för golvvärme och en del annat. 

Här finns den ultimata ödriften:
Deras batterianläggning ger villan ödrift i tre dagar

– Vi har idag drygt 30 kWp med solpaneler på våra tak och två växelriktare, varav den ena är DC/AC-överdimensionerad med 200 procent.  Eftersom vi har en anläggning med 16A huvudsäkring gäller det att hitta smarta sätt att fånga upp ”överproducerad” solenergi innan växelriktaren klipper på grund av för hög export eller för hög AC-effekt. Tanken är att ladda batterier med den ”överblivna” energin samtidigt som växelriktaren ger max uteffekt på AC-sidan.  Stefan är övertygad om att det kommer att lyckas.

Nästa enhet som ska installeras är SolarEdge Home Backup Interface. Det är en produkt som ser till att helt automatiskt frånskilja elnätet och förse anläggningen med reservkraft om strömmen faller bort. Backup interfacet arbetar tillsammans med växelriktare, batterier samt smarta trådlösa enheter för laststyrning. Med dess hjälp ska brukaren också kunna styra vilka laster som ska få ström från batterierna, eller från solpanelerna om solen lyser.

Varmt om fötterna blir det när Stefan överskottet från solcellerna styrs över till ackumulatortanken för golvvärmen i husen.

– Vi har all teknik på plats för det här och jobbar nu med användargränssnittet. Att göra det lätt för våra kunder att styra hur hen vill ha det är faktiskt den stora och spännande utmaningen, konstaterar Stefan Randle.

Stefan avslöjar också att SolarEdge jobbar på att skapa gränssnitt mot Nordpool för kunder som vill göra timprisaffärer med batterilagrets hjälp.

Mycket att tänka på:
Fyra faror i jakten på batteriguld

– Det ger väl inte så mycket pengar, men kan det automatiseras på ett snyggt och lättanvänt sätt så blir det hela förstås intressantare, säger han. Det handlar naturligtvis om elpriset och vilket avtal man har, liksom om hur den egna  förbrukningsprofilen ser ut. 

Det är inte utan en suck som Stefan ser tillbaka på den tid då han var pionjär på batterifronten. Han fick något av en Ufo-stämpel på sig bland grannarna redan när han för tjugo år sedan installerade solfångare och nio år senare även solpaneler på sina tak. Det blev inte bättre när han också släpat in ett halvt ton blybatterier i garaget. Han var då bland de första i landet som kombinerade egen solelsproduktion med batterier och för det blev han till och med omskriven i Ny Teknik.

Stefan, som är behörig elektriker och har en master-examen i elektroteknik, byggde upp sin solanläggning med det som fanns till buds för tolv år sedan. Det fanns inga bra små trefas växelriktare i Sverige på den tiden så det blev tre enfasriktare i stället. Och styrelektroniken för batterierna satte Stefan själv ihop.

Kan användas till mycket:
Sju nyttor med batterilager

– Jag var angelägen om att kunna ta vara på en större andel av den solel vi producerade och smeta ut den över dygnet. Och jag förutsåg att det skulle bli fler solpaneler på taken efterhand så jag byggde upp en batterianläggning på 20 kWh. Mina 16 blybatterier var av en typ som då användes i skyliftar och lite bökiga att hålla i god form. Eftersom blybatterier inte kan laddas ur hur mycket som helst så vågade jag inte ta ut mer än halva energimängden i varje laddcykel, minns Stefan Randle.

Det här ledde till att batteriprojektet lades på is medan Stefan funderade på nya och smartare lösningar. Blybatterierna fick göra nytta hos några andra som ville ha dem för off-grid ändamål.