Logga in

Beställaren betalar inte – vad gör jag nu?

Publicerad
27 okt 2022, 10:24

Beställaren ifrågasätter fakturorna och vägrar betala. Vad kan jag göra? undrar entreprenören. Juristen Hanna Schöld reder ut möjligheterna.

Text

Fråga: Jag har problem med en beställare som inte betalar sina fakturor från mig. Vi har avtalat om ABT 06 och att entreprenaden ska göras på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen men med ett avtalat timpris för arbetare.

Juristen svarar:
”Rimligt” materialpåslag – vad sjutton är det?

Här gäller särskilda regler:
Åh nej! Beställaren har gått i konkurs – vad gör vi?

Beställaren säger att han inte tror att jag har haft de kostnader och den tidsåtgång som jag har fakturerat. Oavsett det menar han att det åtminstone gått åt oskäligt många timmar. Vad gör jag nu?

Svar: För att du ska få betalt är det du som behöver visa att du har haft kostnaderna, att de är hänförliga till entreprenaden och att du har lagt ner det antalet timmar som du har fakturerat. Det kan du göra genom till exempel utdrag från huvudboken, fakturor från leverantörer och underentreprenörer, tidrapporter och kvitton.  

Om du presenterar ett tillräckligt bra underlag som visar detta, har du som utgångspunkt rätt till betalt. Med andra ord har beställaren alltså inte rätt att låta bli att betala bara för att han tycker att det har gått åt många timmar och att kostnaderna är höga.  

För att beställaren i ett sådant läge ska ha rätt att inte betala, måste du ha brustit i din omsorgsplikt. Av motiven till en tidigare version av ABT 06 framgår att det i princip krävs att kostnaderna har ökat på grund av att du har varit vårdslös, försumlig eller med uppsåt har misskött ditt åtagande.

Läs också:
Är det för sent att fakturera?

Om beställaren menar att du har brustit på ett sådant sätt måste beställaren visa det och vilka ekonomiska följder som det har medfört.