Logga in

Solceller – ”nästan alla installatörer gör misstag”

Publicerad
31 okt 2022, 08:19
| Uppdaterad
3 nov 2022

Få solcellskunder kostar på sig en besiktning – samtidigt får nästan alla anläggningar som faktiskt besiktas anmärkningar. Hur går besiktningen till? Vi hängde på när Richard Nyberg granskade solceller på en villa i Västerås. 

–  Nästan alla installatörer gör något misstag, och det är ytterst sällan en anläggning klarar sig helt utan anmärkningar, säger Richard Nyberg.

Bara slarv:
Richard Nyberg om en riktig mardrömsinstallation

Läs också:
Sex vanliga tabbar när solceller installeras

Han driver Nybergs El & Konsult AB i Västerås och är certifierad besiktningsman inom el, styr och solceller. Hittills i år har han inspekterat runt 30 solcellsanläggningar. Från små villainstallationer på 5 kW till solcellsparker i 2 MW-klassen.

Att låta besikta sin anläggning är frivilligt, och få anläggningsägare kostar på sig en inspektion. Richard Nyberg uppskattar att det rör sig om 5-10 procent, högt räknat.

För paret Ununger utanför Västerås var valet självklart, och Elinstallatören hänger på när Richard Nyberg besöker deras villa.

– Att låta en oberoende part kontrollera anläggningen känns som en trygghet för oss, och kostnaden är närmast felräkningspengar i jämförelse med vad hela anläggningen gick på, säger Helén Ununger.

Jimmy Wilhelmsson på Elektrikern i Västerås, som har gjort installationen i samarbete med Solkraft, finns också på plats. Jimmy är känd sedan tidigare för Elinstallatörens läsare. I en artikel våren 2020 berättade han om företagets tuffa start i solcellsbranschen. De första 50 installationerna gick back, men sedan vände han verksamheten till lönsamhet tack vare samarbeten. Nu växer Elektrikern snabbt inom solceller och har installerat runt 300 anläggningar i år. Endast ett fåtal av dem har besiktats.

Känns det nervöst?

–  Nej, inte alls. Men han hittar säkert någon eller några punkter, och då får vi åtgärda det, säger Jimmy Wilhelmsson medan Richard Nyberg klättrar upp på en stege.

Anläggningen, som ännu inte är i drift, består av 31 paneler fördelade på två strängar på två tak. Richard Nyberg spanar in kabeldragningar, klamringsavstånd, genomföringar, infästningar, uppmärkningar, dokumentation.  Efter någon timme är översynen avklarad.

–  Det ser bra ut! säger han.

Men några anmärkningar blev det, precis som väntat:

  • Infästningssystemet och skenorna är av olika fabrikat, och då krävs ett intyg från leverantörerna att produkterna fungerar ihop.
  • En MC4-kontakt var inte ordentligt åtdragen.
  • Protokollet från isolationsmätningen saknas.
  • I centralskåpet behövs tydligare CE-märkning och en text som förklarar hur överspänningsskydden beter sig när de löser ut.

Helén Ununger är nöjd efter besiktningen.

–  Det känns jättebra. Nu vet vi att vi inte får oss en pärla när anläggningen drar igång, säger hon.

Stämningen är trevlig och lättsam under hela besöket. Men på andra besiktningsuppdrag har det hänt att installatören ifrågasätter Richard Nybergs anmärkningar. Då brukar han förklara att besiktningen görs utifrån kraven i SEK Svensk Elstandards handbok 444 med tillägg från handbok 457, tillverkarens anvisningar och Elsäkerhetslagen.

 Det händer även att anläggningsägaren och installatören ryker ihop.

–  Ibland får jag försöka medla. Min roll är att se till bägge parters intresse. Installatören ska leverera vad kunden har köpt – men inte mer än det.

Innan han åtar sig att besikta en anläggning kollar han alltid upp om installationsfirman finns i Elsäkerhetsverkets företagsregister med rätt verksamhetstyp: elproduktionsanläggningar. Saknas firman i registret kollar han upp om den går under någon annans egenkontrollprogram, vilket är tillåtet. Företag som varken är korrekt registrerade eller ingår i någons egenkontrollprogram får nobben.

–  Då rör det sig om olagligt elinstallationsarbete och sånt vill jag inte besikta.

Expertfrågan:
Måste jag ha cert för att installera solceller?

Vid fem tillfällen har han även anmält den obehöriga solcellsinstallatören till Elsäkerhetsverket.