Logga in

Måste jag ha cert för att installera solceller?

Publicerad
2 feb 2022, 05:30
| Uppdaterad
31 okt 2022

Är det ett krav att vara certifierad för att få installera solceller?

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Cecilia Axelsson är elsäkerhetsexpertpå Installatörsföretagen. Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se. 

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag.

Svar:  Nej, det finns inget krav på certifiering för att få installera solceller. Den personcertifiering som finns för installatörer av förnybar energi, såsom solcells- och solvärmeanläggningar, är helt frivillig. Många som väljer att certifiera sig gör det för att påvisa sin kompetens och att de är en seriös installatör.

Mer Cecilia om solceller:
Vågar vi koppla in solcellsanläggningar som andra monterat?

Cecilias syn på om solceller stör jfb
Varför funkar inte jordfelsbrytaren när solen skiner?

Det är däremot ett krav att den som utför en solcellsinstallation måste ingå i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Många missar att även det mekaniska montaget av solcellspanelerna och förläggningen av strängkablar är elinstallationsarbeten, som alltså måste utföras av ett elinstallationsföretag.