Logga in

Andelen homosexuella byggchefer: 0%

Publicerad
22 jun 2022, 11:47

Homosexuella män är den mest underrepresenterade gruppen bland chefer i samhällsbyggnadssektorn. Även chefer som identifierar sig som svarta är i minoritet. Det visar en ny rapport från Byggcheferna, skriver Byggvärlden.

Branschföreningen Byggcheferna har gjort en kartläggning som tydligt visar att det är fler grupper än kvinnor som är underrepresenterade bland chefer i samhällsbyggnadssektorn.

typisk byggchef
Han leder köpjakten på elfirmorna

Här dominerar i alla fall kvinnorna
”Vi är 15 tjejer med olika kompetenser i bygglaget”

Och alltså så få som 0 % av cheferna inom byggsektorn identifierar sig som homosexuella.

Hur ser den typiska samhällsbyggnadschefen ut då?

  • Vit man på mellan 45 och 59 år.
  • Född i Sverige.
  • Identifierar sig som kristen eller utan religion.
  • Heterosexuell.
  • Ingen funktionsnedsättning.

– Nu vet vi och tyvärr kan vi konstatera att vi inte är en bransch som representerar hela samhället eller tillvaratar kompetensen i hela befolkningen, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna, till Byggvärlden.

Kartläggningen visar att följande grupper är underrepresenterade bland cheferna i samhällsbyggnad:

  • Människor med annan etnisk identitet än svensk. I samhället 25,5 %. I sektorn 11 %.
  • Homosexuella män. I samhället 2–3 %. I sektorn 0 %.
  • Kvinnor med funktionsnedsättning. I samhället 16 %. I sektorn 3 %.
  • Män med funktionsnedsättning. I samhället 16 %. I sektorn 9 %.
  • Kvinnor. I samhället 50 %. I sektorn 13 %.