Logga in

Tre skäl till att elnätsbolaget fick rätt om PEN-felet

Publicerad
9 okt 2023, 06:30
| Uppdaterad
6 okt 2023

Elnätsbolaget orsakade PEN-fel vid byte av elskåp. Tv, dator och spishäll gick sönder. Men trots att nätbolaget bar skuld sa tingsrätten nej till skadeståndskraven. ”Helt rätt”, säger elsäkerhetsexperten Mats Jonsson.

Husägaren på Orust drabbades av ett PEN-fel när elnätsbolaget bytte elskåp vid fastigheten. Tv, frys, mikro, ugn, spishäll, kaffemaskin och dator gick sönder.

”Mitt råd till privatpersoner som drabbas av PEN-fel är att försöka lösa det själva med hjälp av försäkringsbolag. Annars blir det mest advokater som tjänar på det hela.”

mats jonsson, Eltrygg miljö

Hela historien:
PEN-fel: ”Jag vågar inte överklaga”

Läs också:
”Oj, det här var spännande!”

Trots att det stod klart att PEN-felet orsakat skadorna fick husägaren nej till sina skadeståndskrav i tingsrätten. Dessutom fick han betala elnätbolagets rättegångskostnader. Det var helt i sin ordning, menar elsäkerhetsingenjören Mats Jonsson hos Eltrygg Miljö.

– Domen är riktig och någon annan utgång var inte sannolik om tvisten prövats av högre instans. Elnätsbolaget gjorde helt rätt, säger han.

Den drabbade elkunden gav sig in i en rättstvist som han bara kunde förlora. Det beror på några vanliga missförstånd, enligt Mats Jonsson:

1. Tron att man ska få full ersättning för nyinköpta varor

– Skadeståndsprincipen har endast ett reparativt syfte. Mellanskillnaden mellan nyköpspriset och ersättningen som skadeståndet ger kan i många fall vara stor, särskilt om det är äldre utrustning som skadats. Men skadeståndet ska inte medföra ett mervärde för den skadelidande, säger Mats Jonsson.

2. Feltolkning av strikt skadeståndsansvar

Så kallat ”strikt ansvar” innebär, enligt Mats Jonsson, att förutsättningar om uppsåt eller vårdslöshet inte krävs för att man ska bli skadeståndsskyldig. I elsäkerhetslagen används dock inte begreppet ”strikt ansvar”, utan man talar om att skadeståndsansvaret gäller oberoende av vållande.

– Det strikta skadeståndsansvaret gäller inte alla innehavare av elanläggningar, men för elnätsföretag. Dessa innehavare kan vara skadeståndsskyldiga utan att de haft vare sig uppsåt eller varit vårdslösa, säger han.

Men elnätsföretaget är bara skyldigt att försätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hade skett. Det kan alltså bli fråga om åldersavdrag på vissa delar trots ett strikt skadeståndsansvar.

3. Extra ersättning kan vara diskriminerande

I andra, liknande fall som Elinstallatören skrivit om har det hänt att det ansvariga elnätsbolaget ersatt sina kunder för åldersavdraget. Så blev det till exempel efter att 27 hushåll i Ånge fått 400 volt in i husen efter ett elnätsfel.

– Jag är mycket tveksam till om man gjorde rätt i det fallet, i förhållande till ellagens bestämmelser om icke-diskriminerande villkor, säger Mats Jonsson.

Det beror på följande: Elnätsverksamhet är en monopolverksamhet som regleras i ellagen. Abonnenterna ska enligt lagen hanteras icke-diskriminerande. Elnätbolagets intäkter, och därmed möjliga utgifter, kommer från de nätavgifter som abonnenterna betalar.

Härjåns Nät i Ånge valde att utöver skadeståndet ersätta mellanskillnaden till nyanskaffningspriset. Då fick dessa abonnenter ett mervärde. Andra abonnenters nätavgifter användes för att betala denna ”goodwill” till några få abonnenter.

– Det är ytterst tveksamt om ett elnätsföretag verkligen får favorisera vissa abonnenter med stöd av intäkter från nätavgifter. Härjåns Nät hade nog tur att ingen annan abonnent ansåg sig diskriminerad och begärde en motsvarande mervärdesersättning, säger Mats Jonsson.

Han tycker samtidigt att elnätsbolag borde informera tydligare om vad som gäller – både till elkunder och personal som handlägger skadeärenden, så att man inte lovar för mycket.

– Jag har aldrig sett någon tydlig information någonstans om den här typen av skador och skadestånd. Men det är ju en jätteviktig sak som både bolag och utbildningar borde ta tag i! säger han.

Läs också:
”Mänskliga faktorn” orsak till 400 volt i eluttagen

Mats Jonsson är också förvånad över att jurister och advokater fortsätter att driva skadeståndsmål av det här slaget i domstolar. De borde förstå att klienterna inte kan vinna.

– Mitt råd till privatpersoner som drabbas av PEN-fel är att försöka lösa det själva med hjälp av försäkringsbolag. Annars blir det mest advokater som tjänar på det hela, säger han.