Logga in

Vad kostar det att få en tvist med en kund avgjord i domstol?

Publicerad
7 feb 2022, 12:11
| Uppdaterad
27 okt 2022

Fråga:  Vad kostar det att få en tvist med en kund avgjord i domstol?

Svar:  En domstolsprocess är förenad med flera olika kostnader. Den som stämmer någon måste till en början betala en ansökningsavgift till tingsrätten, 900 kr om tvistebeloppet är högst 24 150 kr (ett ”förenklat tvistemål”) annars 2 800 kr. 

Mer juristfrågor
Åh nej! Beställaren har gått i konkurs – vad gör vi?

Mer om tvister
Vem har rätt om lampan som slocknade efter fyra år?

Den som förlorar tvisten ska i de flesta fall betala både sina egna och den vinnande partens rättegångskostnader. I ett förenklat tvistemål begränsas dock ersättningen som den vinnande parten kan få väldigt mycket, särskilt vad gäller kostnader för ombud eftersom något ombud inte ska behövas när tvisten gäller ett så lågt belopp.

I vanliga tvistemål är däremot kostnaden för ett juridiskt ombud den största kostnaden och blir större ju mer komplicerad och långdragen tvisten är. Det är inte ovanligt att det handlar om flera hundra tusen kronor. 

”Om kunden är en privatperson är en prövning i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ett alternativ till domstolsprocess.”

Om kunden är en privatperson är en prövning i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ett alternativ till domstolsprocess. Det kostar inget att få ett ärende prövat i ARN, men det är bara privatpersoner som kan begära prövning där. 

Om du överväger att ta en tvist till domstol bör du bedöma motpartens betalningsförmåga, för om det inte finns något att betala med om du vinner är processen bara en dyr historia. Du bör också tänka på att det kan bli mycket dyrt om du förlorar. Därför är det klokt att undersöka möjligheten att få ersättning genom rättsskydd i din företagsförsäkring innan du tar tvisten vidare. 

Läs också:
Vems är materialet när byggaren går i konkurs?

Slutligen kan man säga att pengarna är en sak, men en domstolsprocess kostar också mycket i tid och energi oavsett om du får rätt eller inte. Det bästa brukar vara att, om det är möjligt, lämna juristerna hemma och försöka komma fram till en lösning i samförstånd som båda parter kan leva med.

Hanna Schöld

Entreprenadjurist, Installatörsföretagen


Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.in.se.