Logga in

”Solcellsinstallationer största risken på elområdet”

Publicerad
21 aug 2020, 16:04
| Uppdaterad
8 apr 2021

Hon har elbehörighet och har just rensat köksavloppet. Men Elsäkerhetsverkets avgående ­generaldirektör är mest stolt över den nya lagstiftningen på elsäkerhetsområdet. Chefredaktören har tagit en coronasäkrad fika med Elisabet Falemo.

Vad är du mest stolt över från dina nio år som generaldirektör?

–  Att vi lyckades få till en förnyad elsäkerhetslag. Den innebar en reform när det gäller behörigheten som gör att man nu kan ställa krav på företagen som gör installationen. Beställare kan genom systemet granska att företag är registrerade.

Chefredaktören har också mött Saira Alladin drifts- och underhållschefen på Vattenfall eldistribution: ”Elnätet är föråldrat och lider av kapacitetsbrist”

Vad är det största hotet mot god elsäkerhet?

– Okunskap. Att man bygger in risker som inte syns. Men också direktimport av elektriska produkter som inte alltid håller högsta kvalitet.

”Jag har faktiskt en auktorisation och får koppla själv, men jag gör det ändå inte, så jag har gott samvete.”

Hur ska man få privatpersoner att förstå att det är livsfarligt att koppla elen själv?

– Genom information vilket är jätteviktigt. Vi har jobbat mycket direkt mot konsumenter och medborgare. Därför var det kul att jag var kvar här när vi lanserade vår nya webbtjänst ”Koppla säkert” där man kan ta reda på vad man får lov att göra själv. 

Hur ser samvetet ut? Kopplar du själv någon fulel?

– Jag har faktiskt en auktorisation och får koppla själv, men jag gör det ändå inte, så jag har gott samvete.

Vad är vanligaste misstaget som elfirmor gör?

– Vi trycker mycket på att egenkontroll-programmet inte får bli en pappersprodukt. Det måste vara ett levande dokument som man involverar anställda i och jobbar efter.

Chefredaktören tog en coronafika med Elisabet Falemo som befann sig i hemmet i Kristinehamn.

Var ser ni största riskerna på elområdet?

– Installation av solceller där det är viktigt att man sätter sig in i vilka regler som gäller och vem som får göra vad. Vi har också jobbat mer med EMC och risker för störningar av elektronisk utrustning, till exempel för medicinteknik. Det kan vara olika typer av armaturer eller andra ljuskällor som orsakar störningar. 

Nobbar ni många företag eller drar tillbaka auktorisationer?

– Företagen registrerar sig själva, men vi kan ta bort företag som inte ska ha auktorisation och det händer att vi gör. Nu tittar vi också på de fall där samma person är anmäld som elinstallatör för regelefterlevnad i flera olika företag.
Men i första hand jobbar vi förebyggande. 

Du har fått en inblick i installationsbranschen. Vad ger du företagen för betyg?

– Det finns väldigt många duktiga företag så det blir ett högt betyg. Många har väldigt hög yrkeskunskap. Vi hade bra samarbete med Installatörsföretagen i samband med nya lagstiftningen. Jag uppskattar också branschens arbete för bättre mångfald i fråga om kön och etnicitet. 

Du har haft flera positioner i Energisverige. Vad anser du att Sverige måste göra?

– Jag tror att vi är på god väg, men vi kommer att behöva bygga ut elnäten om vi ska ha elfordon och industrier med stora energibehov. Det gäller att se elledningarna som viktig infrastruktur och inte krångla till processerna för mycket. Vi kommer att behöva satsa på förnybar energi lokalt och jobba med solceller och värmepumpar, men också med vår storskaliga energiproduktion.

Vad ska du göra nu när du har slutat som generaldirektör? 

– Ta det lite lugnare. Jag har startat ett företag och har ett par uppdrag, ett som ordförande i ett programråd för vindkraftsforskning och ett kopplat till standardiseringsfrågor.