Logga in

Enheterna du behöver hålla koll på för att lysa upp höstmörkret

Publicerad
15 nov 2021, 10:10
| Uppdaterad
1 dec 2021

Visste du att ljusflödet från en LED-lampa minskar med livslängden? Har du koll på hur många lumen som behövs för att lysa upp en fotbollsplan? Och när behöver du egentligen fundera på watt?

Vad krävs för att utebelysning på gator, torg och i parker ska bli tillräckligt bra? Under glödlampans era gav antalet watt en god uppfattning om belysningsstyrkan. Men i och med ökad användning av energieffektiv belysning, som LED, har frågan blivit mer komplex.

Patrick Ericson

– Halogen- och natriumlampor drar generellt sett mer ström än LED-lampor och då blir det missvisande att ange ljusstyrka i watt. Därför pratar vi numera snarare om antal lumen ut från armaturen, säger Patrick Ericson, ljusrådgivare hos Fagerhult Belysning.

”Armaturens systemeffekt och startströmmar är förstås intressant för elektriker som dimensionerar anläggningen, men inte för ljusvalet.”

Patrick Ericson, ljusrådgivare hos Fagerhult Belysning

Så ljussätts en stad:
”Närmare samarbete mellan elinstallatör och ljusdesigner kan spara pengar”

Kulturkrock:
”En rejäl gestaltningsmiss”

Hur stark belysningen blir på exempelvis en gångväg avgörs inte heller enbart av lampans ljusstyrka. Det beror även av hur högt upp armaturen sitter, hur den är riktad och vilken spridning ljuset har. Om en lampa sitter högt upp behöver den vanligtvis vara ljusstarkare.

– Ofta är det dimensionerat utifrån vilken yta som ska belysas.

Finns det en maxgräns för antal watt som fungerar och/eller är säkert i utomhusarmaturer?

– Nej, det finns inget maxtak för antal watt. Vi gör tester och anpassar armaturerna till behovet som finns. Till exempel kan det behövas mer än 150 000 lumen ut från en armatur över en fotbollsplan. Däremot finns gränser för innetemperaturen i armaturen, säger Patrick Ericson.

Han berättar att de flesta offentliga belysningsinstallationer följer rekommendationerna i ett dokument kallat VGU – vägars och gators utformning. Det har tagits fram av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). För Trafikverket är det obligatoriskt att följa VGU-reglerna. För kommuner är det frivilligt.

– Exempelvis delas vägar in i olika belysningsklasser. För en villaväg krävs lägre ljusnivåer än för en motorled. Behovet styrs främst av vägens karaktär, hastighetsbegränsning och trafikmiljön, till exempel om det finns vägkorsningar, säger Patrick Ericson.

Ljusflödet ut från en lampa beskrivs vanligen i lumen. Ljusstyrkan i en viss riktning anges i candela. Hur ljust det blir på den belysta ytan anges i enheten lux, som motsvarar lumen per kvadratmeter.

Förhållandet mellan ljusstyrkan och effekten som krävs blir ett mått på lampans effektivitet. Det kallas ibland lumen/watt-förhållandet. För LED-armaturer är det mycket högre än för glödlampor.

– Armaturens systemeffekt och startströmmar är förstås intressant för elektriker som dimensionerar anläggningen, men inte för ljusvalet, säger Patrick Ericson.

Annat som är bra att hålla reda på är hur lampornas effektbehov ändras över tiden. Till exempel minskar ljusflödet från lysdioderna i LED-lampor successivt under livslängden. Det kan kompenseras automatiskt med hjälp av ett programmerbart driftdon kallat CLO (Constant Light Output).

– Då behövs mer effekt i slutet av livslängden, och antalet watt redovisas för olika lägen – ofta start, medel och sluttiden. En fördel är att man inte överbelyser i början, säger Patrick Ericson.

Styrning av belysning är en tydlig trend, menar han, då många sysslar med utveckling av så kallade smarta städer. Men den viktigaste trenden är arbetet med att minska bländning.

Goda råd:
Så installerar du utebelysning som inte bländar

Läs också:
Experten: Därför bländar led-plattorna

– Ljuskomforten är viktig. Vi rekommenderar alltid provbelysning först och test på platsen, för att hitta den bästa lösningen.

Här kan du läsa mer om förhållandet mellan watt, lumen, lux och vilka rekommendationer som finns för utomhusmiljöer:

Frågor och svar:

Vad betyder lumen per watt?

Förhållandet mellan ljusstyrkan och effekten som krävs blir ett mått på lampans effektivitet. Det kallas ibland lumen/watt-förhållandet. För LED-lampor är det mycket högre än för glödlampor.

Vad är lux?

Hur ljust det blir på den belysta ytan anges i enheten lux eller candela per kvadratmeter.

Hur stark får en lampa vara i watt räknat?

Det finns inget maxtak för antal watt. Vi gör tester och anpassar lampan till behovet som finns. Till exempel kan det behövas mer än 150 000 lumen ut över en fotbollsplan. Däremot finns gränser för innetemperaturen i armaturen.