Logga in

”Närmare samarbete mellan elinstallatör och ljusdesigner kan spara pengar”

Publicerad
1 mar 2021, 05:45
| Uppdaterad
15 apr 2021

Hallå där Marianne Lind, landskapsarkitekt och ljusdesigner, som i dagarna har kommit ut med boken ”Ljussätt staden” – en handbok som beskriver alla tänkbara skeden i ljusdesignprocessen.

Varför har du skrivit och fotat den här boken?

– För att jag vill sprida kunskap om belysning. Jag har jobbat i 18 år och samlat på mig enormt mycket kunskap. Min förhoppning och vision med boken är att få vackrare och tryggare belysning i Sverige. Allt blir bättre när elinstallatörer, ljusdesigner och arkitekter samarbetar. Kunskap om alla skeden i ljusdesignprocessen ger och en ökad förståelse och ett bättre samspel i projektet.

Har du koll på det här? Så installerar du utebelysning som inte bländar

– Ett annat skäl är att jag som lärare i belysning saknade bra kurslitteratur. De som har läst boken tycker att den är väldigt generös. Den innehåller checklistor för hur man bör gå tillväga inom många olika områden och förklarar det som är viktigt att kunna när man på något sätt arbetar med ljusdesign.

Kan du nämna något exempel på vad som beskrivs?

– I kommuner finns det ibland en problematik kring att man inte vet var man ska börja när ett område ska ljussättas, men med en checklista blir det lättare. Jag hoppas också bidra till att fler kommuner vågar engagera ungdomar och medborgare när ett område ska belysas. Att ungdomar får vara med och bestämma vilka platser som ska belysas skapar både social hållbarhet och en bättre belyst miljö.

Ett aktuellt ämne som vi har skrivit om i Elinstallatören är att i Göteborg har någon installerat en modern LED-armatur på en gammaldags lyktstolpe, vad tycker du om det ?

– Haha, detta skulle aldrig ha skett om den som valt armaturen hade läst min bok!

Hur prioriterar svenska kommuner design när det kommer till ljussättning av områden rent generellt tycker du?

– Jag upplever att det som behövs är kunskap och goda exempel. Det är viktigt att de som arbetar med belysning på kommunerna får upp ögonen för möjligheterna med ljussättning, både för trygghet och skönhet, men också för att bra belysning på sikt gynnar ekonomin. Genom att man bygger anläggningar som är energieffektiva och håller över tid tekniskt och estetiskt sparar man pengar. Den klassiska lyktstolpen med en ny LED-armatur är ju ett typiskt exemel på en armatur som snart kommer att bytas ut av estetiska skäl.

Läs också: Här gör led-ljus korna piggare

”Själv jobbar jag mycket tillsammans med elinstallatörer, det blir alltid de bästa projekten när vi kommer på lösningar tillsammans. Är de med på provbelysningen får de veta hur jag tänker och kan säga exempelvis att ’nej, här går det inte att gräva’.”

Vad kan elinstallatörer ha för nytta av boken?

– De kan ha jättestor nytta. Exempelvis beskriver den vem som ansvarar för vad. Beställaren, ljusdesignern, elkonsulten, leverantören och elinstallatören.

– Själv jobbar jag mycket tillsammans med elinstallatörer, det blir alltid de bästa projekten när vi kommer på lösningar tillsammans. Är de med på provbelysningen får de veta hur jag tänker och kan säga exempelvis att ”nej, här går det inte att gräva” och då kan vi tillsammans kan vi komma fram till var stolpen kan stå. Jag kan förklara varför en stolpe behöver ha en exakt placering under exempelvis ett träd för att strålkastarna ska kunna riktas så att hela trädets krona fylls med ljus.

Hur vanligt är det att ljusdesigner och elinstallatörer jobbar tillsammans?

– Jag tror att det är ganska ovanligt. I många fall har man bara ritningar som kommunikation vilket kan leda till missuppfattningar. Oftast gör man ljusdesignen och elprojekteringen först och sedan kommer installatören. En stor fördel med att jobba tillsammans med elinstallatörer är att alla parter lär sig så mycket av varandra. 

– Jag får lära mig tekniken i praktiken, hur stora och många säkringar som får plats i olika stolpluckor, vilket arbete som krävs för installation av olika typer av armaturer och hur man bedömer kvalitet på befintliga fundament i marken och så vidare. Och sedan lär jag dem om gestaltning, då blir det lättare för dem nästa gång för då har de med sig hur jag som ljusdesigner tänker.

Finns det fler fördelar?

– Ja, att det ibland går att hoppa över elkonsultledet – och därmed spara in kostnader. Till exempel när det ska bytas armaturer längs gångvägar som har högtrycksnatriumlampor på 70 watt. Då går det bra att byta dem mot LED-lampor med halva effekten och komplettera med strålkastare som lyser upp omgivningarna. Den totala effekten blir samma som tidigare och elkonstruktionen behöver inte göras om. Då räcker det med ljusdesigner och elinstallatör. 

Boken innehåller också alla steg i hur ett belysningsprojekt går till från start till mål, information om bygglov, installation av effektbelysning, inspirationsbilder från 36 olika typer av stadsrum, tips på hur man installerar armaturer på byggnader och över 400 fotografier.