Logga in

Jag gissar att folk på ABB ganska många gånger yttrat ”vad var det jag sa?”

Publicerad
16 sep 2021, 09:26

Sydvästlänken kunde ha blivit ett nytt prestigeprojekt för ABB och besvikelsen var stor när kontraktet gick till franska Alstom. ABB protesterade, men förgäves och projektet har kantats av problem.

Vi tar del av en alarmerande klimatrapport från FN:s klimatpanel, som konstaterar att människan ligger bakom extremvädret. Vårt klimatavtryck måste minska.

Elektrifieringen är en del av lösningen. Elen behöver förstås vara grön men också finnas där den behövs. Och förenklat produceras i dag mycket el i norr som behövs i söder.

Därför blev den försenad 23 gånger:
Hela historien om Sydvästlänken

Boende i närheten drabbade:
Sydvästlänkens ljudstörningar: ”Det är ett sorts elektriskt brummande”

Våra nät är dock gamla och har inte klarat överföringarna. Beslutet om jätteprojektet Sydvästlänken togs för mer än tio år sedan. Den ska överföra el från Närke till Skåne via nya ledningar. Det ska ske med högspänd likström, vilket är fördelaktigt när stora mängder el ska överföras långa sträckor.

”ABB protesterade, tyckte att det inte gått rätt till och försökte med domstolars hjälp få beslutet ändrat.”

Tekniken, HVDC, utvecklades hos Asea (ABB) under ledning av ingenjören Uno Lamm. Det stora genombrottet kom då Gotland fick en elförbindelse med fastlandet 1954.

Ingenjörerna på ABB fortsatte att utveckla tekniken med många utmärkelser genom åren. Det har skett från ABB:s utvecklingsavdelning i Västerås och på senare år från ett center i Ludvika uppkallat efter den högspända likströmmens fader som han kom att kallas: Uno Lamm HVDC center.

Sydvästlänken kunde ha blivit ett nytt prestigeprojekt för ABB och besvikelsen var stor inom bolaget när kontraktet gick till franska Alstom. ABB protesterade, tyckte att det inte gått rätt till och försökte med domstolars hjälp få beslutet ändrat men protesterna var förgäves.

Projektet har kantats av problem – inte mindre än 22 gånger har invigningen fått skjutas upp.

Läs också:
Sydvästlänken: Leverantören förklarar sig

Jag gissar att ganska många gånger har någon på ABB yttrat ”vad var det jag sa?”.

En rad utredningar ska svara på varför projektet blev så problemfyllt. Har skattepengar använts med omsorg? Hur har Svenska kraftnät skött detta?

Men nu är i alla fall Sydvästlänken invigd. Vi vet att länken kommer att göra stor nytta för många elanvändare i södra Sverige, för industrin och vårt BNP, för klimatet och vår värld.

Fredrik Karlsson, chefredaktör