Logga in

Kina dominerar när solceller ska ersätta gas och kol

Publicerad
27 jun 2023, 17:11
| Uppdaterad
29 jun 2023

97 procent av alla solceller tillverkas i Kina. Redan om fyra år spås solel ha ersatt gas och kol i vår del av världen. Mycket talar för att solcellerna även då kommer att ha tillverkats i Kina, det skriver Lars-Göran Hedin i ett perspektiv. 

Helt omtumlad av mässbrus och med väldigt trötta fötter staplade jag ut från den gigantiska energimässan InterSolar i München en dag i andra juni-veckan.

InterSolar är en gigantisk mässa, störst i Europa inom solpaneler och energilagring. Foto: Lars-Göran Hedin

Årets mässa präglades starkt av den rådande situationen för Europas energiförsörjning där kriget i Ukraina lett till att alla länder tävlar om att hitta alternativ till rysk gas och olja och där klimatkrisen gjort behovet av att helt slopa de fossila energikällorna. ”Ut med kol och in med sol” är ett outtalat men underliggande budskap som tycks ha gått hem i alla läger.

Den internationella energiorganisationen IEA förutspår att solenergin år 2027 kommer att ha ersatt naturgas och kol som den huvudsakliga energikällan i vår del av världen. Under förra året passerade solenergin milstolpen en terawatt installerad effekt. Att framtidstron är stor bland de tusentals företag som erbjöd produkter och tjänster för solproduktion på mässan var inte svårt att förstå. 

Krönika Lars-Göran Hedin:
Önsketänkande när batterier utmålas som lönsamma

Krönika Lars-Göran Hedin:
Så mycket har vi sparat på våra solceller

2 450 utställare i 19 olika utställningshallar och fler än 85 000 besökare från 160 länder kan inte ha fel. Framtiden finns i solen, men inte bara där. InterSolar är en del av det övergripande konceptet ”the smarter E Europe” och samsas om mässans monterytor med tre andra utställningsteman – ees Europe som handlar om energilagring, Power2Drive Europe om elbilar och EM-Power Europe där fokus ligger på energihantering och energinät.

Den kinesiska dominansen bland utställarna var väldigt påtaglig. Faktum är att 97 procent av alla solceller i världen tillverkas i Kina, liksom 75 procent av alla solpaneler. Det ser ut att vara svårt att ändra på den saken. Kina har i år infört ett exportförbud för utrustning och teknik för att tillverka stora solceller, sådana som är över 166 millimeter. Förbudet gäller också flera av de senaste teknikerna för att göra effektivare solceller.

Mot detta står politiska initiativ från bland andra EU, Indien och USA för att stärka sina egna ekosystem för solcellsproduktion. Från EU-s sida sätter man sitt hopp till nya innovationer från den europeiska industrins sida – exempelvis tandemsolceller. 

Nu kommer bidirektionella laddare:
Dubbelriktad laddare ger 24 kW hemladdning av elbilen

Trots alla ansträngningar att bryta den kinesiska dominansen lär det dröja länge innan så är fallet. Den tekniska utvecklingen av solpaneler masar sig fram med relativt små steg. Sett till hela utbudet är det inte mer än något år sedan panelerna passerade 400 Wp-gränsen och nu erbjuder de effektivaste på något tiotal watt mer. Fast, en effektivitetsökning på drygt tio procent om året är kanske inte så dåligt det heller.