Logga in

Elektriker dödsstörtade – LKAB får betala tre miljoner kronor

Publicerad
25 aug 2021, 15:50

Den 21-åriga kvinnan trampade igenom ett rostigt gallergolv och föll sex meter och dog. Men de två cheferna på LKAB frias från misstanke. Vi har pratat med åklagaren om varför det blev strafföreläggande för olyckan i Svappavaara 2018 – i stället för åtal.

Olyckan den 27 juli 2018 inträffade när den 21-åriga elektrikern gick över ett rostigt gallergolv. Hennes kollega gick först men när kvinnan trampade på en gallerdurk gav den vika och hon föll handlöst sex meter ner på ett rullband. Hon skadades så svårt att hennes liv inte gick att rädda.

20-åring skadades allvarligt
Dödsolyckan i Svappavaara föregicks av en liknande händelse sju år tidigare

Tidningen Elektrikerns intervju med familjen: ”Vår sorg och vår saknad är enorm, en saknad som kommer att vara en del av resten av våra liv”

Vi skrev i september 2019 att en mellanchef misstänktes för arbetsmiljöbrott innehållande vållande till annans död, ytterligare en chef misstänktes. Men kammaråklagare Stig Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål meddelade i juni att han lagt ner åtalet mot de båda cheferna, det var Norrbottens Media var först att rapportera (betallänk). 

För Elinstallatören förklarar kammaråklagare Stig Andersson varför han beslutade om ett strafföreläggande mot LKAB istället för åtal mot de båda LKAB-cheferna.

– Jag tycker inte att jag kunde styrka brott mot de två personer som misstänktes. Det här handlade mer om ett strukturfel från bolagskollektivets sida, säger kammaråklagare Stig Andersson. 

Olyckan föregicks av en liknande händelse 2011 då en man föll sju meter.

– Då lovade LKAB att man skulle organisera arbetet på ett annat sätt. De hade flera personer som jobbade med arbetsmiljön. Men det här arbetet försvann över tid, den organisation som bolaget hade som arbetade med de frågorna försvann. Därför är det svårt att komma och påstå att de som sedermera fått ansvaret ska kunna beakta det hela. Jag kan inte begära att de ska minnas eller ta ansvar för sådant som LKAB har sagt år 2011, säger kammaråklagare Stig Andersson. 

Vad blir konsekvensen förutom företagsboten för företaget?

– Företagsboten är sanktionen. Sedan kan Arbetsmiljöverket ställa andra krav på företaget. 

Räcker en företagsbot på 3 miljoner kronor för ett så stort företag som LKAB?

– Från den 1 januari 2020 har det införts ett nytt system som utgår från bolagets storlek där ett större företag med högre omsättning och tillgångar kan tilldömas ett högre bötesbelopp. Men för den här olyckan som inträffade 2018 är 3 miljoner kronor det högsta möjliga beloppet jag kan besluta om, säger Stig Andersson. 

Vår första artikel om olyckan 2018:
21-årig elektriker dödsstörtade på LKAB

LKAB hänvisar till ett pressmeddelande om där de skriver följande:

”Genom strafföreläggandet fastslås att LKAB som bolag har agerat oaktsamt i underhåll och förebyggande arbetsmiljöarbete, och ska därför betala företagsbot. LKAB godtar föreläggandet och boten, som uppgår till 3 miljoner kronor.

Efter olyckan har mycket arbete lagts på att dels göra översyner i LKAB:s alla verksamheter, dels ta fram en ny systematik för uppföljning och underhåll av trappor, gångvägar, gallerdurkar, med mera.”