Logga in

Drastisk minskning av sjukdagar efter elolyckor

Publicerad
25 maj 2015, 10:22

Inga elyrkesmän dog av elolyckor förra året det vissar Elolycksrapporten 2014 från Elsäkerhetsverket. Dessutom visar rapporten att elyrkespersoners sjukdagar halverats på 15 år.

Under perioden 2000-2014 har elyrkesmännens sjukdagar orsakade av elolyckor halverats. Och även 2014 minskade sjukdagarna av det skälet från året innan. Förra året inträffade 32 olyckor som medförde sjukdagar, samma siffra för 2013 var 47.

Arbetsfel stod för 14 av olyckorna förra året och 35 året dessförinnan. Olika tekniska fel stod för resterande fall. I de fall då felet var arbetsrelaterat var ej vidtagna skyddsåtgärder eller bristfällig skyddavskärmning orsak i 64 procent av fallen. Sex av tio elolyckor i branschen sker i samband med ny-, om eller tillbyggnad av en elanläggning och cirka sju avt tio elolyckor inträffar i en kopplingsutrustning.

Förra året var det inom elnät och elförsörjning som störst andel av elolyckor som leder till sjukdagar inträffade. Även gruvor och industri är en överrepresenterad sektor. Under 2014 var det ingen yrkesperson inom byggverksamhet som drabbades av en elolycka som ledde till sjukskrivning. Även för handel och transport var siffran noll, ett område som så sent som 2010 orsakade 14 olika elolyckor som medförde sjukdagar.

Inga elyrkesmän dog av elolyckor förra året och inte heller under de föregående två åren. Elolycksfallsrapporten erbjuder en motbild till den undersökning från SCB som Aftonbladet tolkade som att elmontör är ett av landets farligaste jobb, som Elinstallatören skrev om i höstas.

Förra året omkom fem personer i elolyckor och tre av fallen skedde vid bananläggningar. En privatperson hittades död vid en kontaktskena vid en vagnhall i Bromma och två tjugoåriga män klättrade upp på stillastående tankvagnar i Falköping respektive Göteborg och omkom av strömgenomgång. En 64-årig snickare skulle avisolera kopplingstrådar i en installation som inte var slutförd när han drabbades av strömgenomgång och avled. Den femte dödsolyckan inträffade i Mariestad och drabbade en 48-årig servicetekniker som skulle montera ett filter till en vattenkyl. En fästskruv hade kommit i kontakt med ett strömförande vägguttag och mannen utsattes för strömgenomgång när han samtidigt kom i kontakt med ett jordat metallrör.

Samtliga dödsolyckor 2014 orsakades av strömgenomgång. Olyckor med ljusbåge blir allt mer ovanliga. Senast någon dog av en ljusbåge var 2007 och före det 1997.

Siffrorna som Elsäkerhetsverket redovisar en gång om året kommer bland annat från arbetsgivare. Enligt arbetsmiljöförordningen måste arbetsgivare utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om en arbetstagare har råkat ut för ett olycksfall. För elolyckor som drabbar lekmän på fritiden är mörkertalet mycket stort. För den gruppen finns ingen skyldighet att anmäla elolyckor och därför kommer få av dem in till Elsäkerhetsverket och in i statistitken. En del når verket genom myndighetens egen mediabevakning.