Logga in

Efter dödsolyckan – linjemontörer vittnar om tystnadskultur

Publicerad
14 maj 2020, 08:22

Induktion mellan ledningar kan ha orsakat dödsolyckan i Örnsköldsvik, enligt våra källor. Linjemontörer vi pratat med varnar nu för att kunskaperna om hur man säkrar sig mot induktion är för dåliga – och att problemet förvärras av att branschen blivit slimmad och har en tystnadskultur.

Olyckan i Örnsköldsvik i slutet av april, då en linjemontör i 30-årsåldern omkom, har lett till reaktioner från olika håll. Dödsolyckan inträffade vid nydragning av luftledningar nära en korsande 400 kV-ledning. Den förolyckade mannen arbetade från en skylift.

Statistik från Elsäkerhetsverket visar att antalet anmälda elolyckor inom elnät/elförsörjning har ökat de senaste åren – från 54 rapporterade fall år 2017 till 71 fall 2019.

”Att bara gå en dag utbildning om ESA räcker inte. Man måste också öva och det ges det sällan tillfälle till.”

Marcus Evringer, elektriker som tidigare arbetat i många år som linjemontör.

Läs mer: Dödsolyckan i Örnsköldsvik: ”Det finns ingenting att skylla på”

Ny statistik: Tre personer miste livet i elolyckor 2019

Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Fredrik Sjödin är kritisk till att elolyckan i Örnsköldsvik ens kunde ske. ”Det regelverk som finns för att förebygga den här sortens olyckor har funnits i årtionden. Alla som gör den här sortens arbeten måste gå igenom samma utbildning” sa han till Elinstallatören den 7 maj.

I Facebook-gruppen Elfel Elkraft finns liknande uppfattningar bland kommentarerna. Den som gått utbildningen i EBR:s elsäkerhetsanvisning ESA Arbete ska veta vad som gäller. (EBR är Elnätsbranschens riktlinjer). Men det är inte så enkelt som att alla som gått utbildningen automatiskt gör rätt, menar Marcus Evringer, elektriker som tidigare arbetat i många år som linjemontör.

– Att bara gå en dag utbildning om ESA räcker inte. Man måste också öva och det ges det sällan tillfälle till, säger Marcus Evringer.

Källa: ESA Arbete19.1 Förändringar och tillägg

 

Han menar att hanteringen av induktion är mycket mer komplicerad än vad ESA-utbildningen ger intryck av. Ofta är det svårt att jorda bort induktionen. Det kan även hända att jordningen råkar göras mot sten och misslyckas. För att undvika det behöver man mäta, men alla göra inte det, menar Marcus Evringer.

En linjemontör från Blekinge, med 20 års erfarenhet, bekräftar att det inte är enkelt att hantera induktion och jorda på rätt sätt.

– Vid olyckan i Örnsköldsvik hade de säkert jordat som de brukar göra, men det räckte inte. Man måste även jorda sig själv och allt man kan tänkas komma åt. Stolpar, linor, korgen – allt kan bli spänningsförande av induktion, säger linjemontören som vill vara anonym.

Han berättar att när han arbetar i ställverk håller han den jordade kabeln en bit ifrån sig på en pinne. När kabeln kommer in i ett område där det uppstår induktion börjar det ofta spraka i den.

”Det kommer att leda till fler dödsfall, och kunder som blir strömlösa flera timmar i onödan.”

Linjemontör i Blekinge.

Olycka förra året: Elektriker död i elolycka på Lyrön i Orust kommun

Alla misstag ska inte heller skyllas på montörerna, menar flera kommentatorer i Elfel Elkraft. Arbetsledningen har också ett stort ansvar, vilket även framgår av ESA:s dokument: ”Driftordern ska innehålla information om risken för induktion.”

– Men det händer att kontoren saknar kunskap och inte varnar för risker som de ska, berättar Marcus Evringer.

En annan aktiv linjemontör, som också vill vara anonym, menar att bristande ledarskap och kompetens ligger bakom många olyckor. I dag styrs arbetet i högre grad av ekonomin än förr. Färre personer ska göra mer och täcka in större områden. Personalomsättningen är också hög, vilket gör det svårt för nyanställda att lära sig hantverket av äldre som jobbat länge.

– Du måste ha ett arbete som är genomförbart. Men hur kan det bli det om jobbet är felplanerat från början? säger linjemontören som arbetar i södra Sverige.

Anledningen till att han vill vara anonym är att branschen, enligt honom, är liten och präglad av tystnadskultur. Få vågar säga vad de tycker på grund av risken att uppfattas som besvärliga av chefer och andra kollegor. Han har pratat med montörer som blivit tydligt tillsagda att inte skriva något på sociala medier.

– Visst kan man säga nej till uppdrag som verkar för riskfyllda, men man blir knappast veckans anställd om man är besvärlig, säger linjemontören.

Montören från Blekinge berättar om hur han av en slump stötte på en lärling utanför kontoret och räddade denne från att göra en farlig åtgärd.

– Om han satt på klämman på högspänningskabeln, som han tänkt, hade han inte kommit hem den dagen. Han hade bara arbetat med lågspänning tidigare, så han borde ha gått bredvid någon, säger linjemontören i Blekinge.

Han tycker också det är allvarligt att tillbudsrapporten som skrevs efter incidenten försvann.

– Egentligen ska den skickas in till Arbetsmiljöverket och andra myndigheter, men vår arbetsgivare tyckte att lärlingen själv borde avgöra om han klarade jobbet eller ej.

Även denne montör vittnar om en allt mer slimmad organisation med många nya som inte har någon erfaren att gå bredvid.

– Det kommer att leda till fler dödsfall, och kunder som blir strömlösa flera timmar i onödan, säger linjemontören i Blekinge.

Fakta ESA Säkerhetsåtgärder vid arbete på parallella ledningar

”Vid arbete på en anläggningsdel som är utsatt för farlig påverkan av andra elektriska anläggningar genom induktion eller influens, ska säkerhetsåtgärder vidtas genom arbetsjordning och potentialutjämning av arbetsplatsen. Kan arbetet inte utföras på ett säkert sätt ska arbetsmetoden Arbete med spänning tillämpas.”