Logga in

8 påstådda elfel som inte alltid är elfel

Publicerad
2 mar 2020, 08:07
| Uppdaterad
28 apr 2021

Krav på elsäkerhet regleras i standarder och föreskrifter. Men ibland ställs ännu högre krav av besiktningsmän och elinstallatörer. Det leder bland annat till att installationer får göras om, ibland helt i onödan, menar Mats Jonsson, konsult hos Eltrygg Miljö.

Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin håller med

Mats Jonsson.Här listar Mats Jonsson åtta påstådda elfel som inte alltid är elfel, Fredrik Byström Sjödin (FBS) kommenterar.

1 Kabelstegar är inte skyddsutjämnade.

FBS: En vanlig missuppfattning som kostar samhället stora pengar i onödiga ombyggnationer.

Läs också:
Skyddsutjämnar du i onödan?

2 Avsaknad av skydd mot överström

FBS: Detta är något som jag fascinerats över i många år. Skillnaden mellan kortslutningsskydd och överströmsskydd borde sitta i ryggmärgen hos alla i branschen. Men uppenbarligen är det inte så. Här finns en kunskapslucka. 

Har du koll?
Det var det här med färgvalet…

Fredrik Byström Sjödin.3 För klen area på huvudledning

FBS: Samma här. Det finns en ovana hos elinstallatörerna att gå på schabloner och mer eller mindre utdaterade uppgifter, i stället för att faktiskt göra en enkel beräkning. Det är faktiskt inte särskilt svårt att räkna på kabeldimensionering.

4 Uttag med skyddsledarkontakt samt armaturer och elradiator i klass-I-utförande är inte anslutna till skyddsjord

FBS: Det här är ett bra exempel på ett påstått fel som visar hur viktigt det är att elinstallationsföretaget gör sin anläggningskännedom och kravbestämning. De måste ha koll på vilken föreskrift de ska jobba mot. Om den föreskriften, vilken den nu är, medger till exempel skydd genom jordfri lokal skyddsutjämning får den tillämpas. Om elinstallationsföretaget har den kompetensen kommer stora summor att sparas.

5 Bristfälligt skydd mot elchock

FBS: Också ett vanligt fel som de med fackkunskaper borde känna till. Det är enkelt att skaffa sig kunskap om kapslingsklasserna.

6 Jordtag för reservkraft har för högt värde på övergångsresistans

FBS: De flesta elinstallationsföretagen är ovana med att installationer som innehåller jordtag och elnätföretagen är besvärande ofta ganska dåligt pålästa på sina egna regler. Detta är något som främst elnätföretagen bör ta i beaktande. De har en särställning som rättssubjekt enligt ellagen. ”Är man stor, måste man vara snäll”, som det heter.

Läs mer om vad Mats Jonsson tycker:
” ’Skyddskläder är dyrt’ får jag höra ibland – men extrautrustade bilar för flera hundratusen går bra att köpa”

7 Separat framdragen skyddsledare

FBS: Det här är en typisk situation där kommentatorer på sociala medier är tvärsäkra på sin sak men talar mot bättre vetande.

8 Telestativ och kommunikationsskåp inte anslutna till skyddsjord

FBS: Jag vet inte hur många entreprenader och besiktningar jag sett genom åren där olika uppfattningar om huruvida teleanläggningen ska anslutas till skyddsjord eller inte förekommit. Ofta har diskussionerna skett med ytterst bristfälliga faktaunderlag som grund. 

Som jag har sagt tidigare finns det många i branschen som kan det här på riktigt. De flesta av dem är lätta att kontakta och ställa frågor till. Mitt råd är att inte alltid svälja det som läggs fram i sociala medier och på olika diskussionsforum. Bilda er en egen uppfattning med hjälp av den kunskap som finns i branschen. Då får vi både bättre och säkrare elinstallationer, samtidigt som vi sparar pengar.