Logga in

4 x 1,5 = 6 …eller?

Publicerad
17 jan 2019, 09:53

Visst är 4 x 1,5 = 6. Men blir det verkligen en 6mm² ledare av 4 stycken ihoptvinnade 1,5mm²?

”Hem och fakturera” skrev Teddy Söderman skämtsamt och la ut bilden på en udda matning till en jordfelsbrytare på Facebookgruppen Elfel. Fyra stycken 1,5mm² FK-ledare har tvinnats ihop till en – ja, vadå? Blir det en 6 mm²  ledare eller inte?

Läs mer: Har du också missförstått vad som ingår i kontroll före idrifttagning?

Inlägget startade en lång diskussion i kommentarsfältet. Vi bollar frågan vidare till Elinstallatörens expertkommentator Henric Hagberg, som konstaterar att vi inte vet hur resten av anläggningen ser ut. Men om alla fyra fasledare är lika långa så kommer lasten att fördela sig jämt över dem. Tillsammans skulle de alltså bli en 6mm² ledare.

Om de fyra ledarna har dragits olika så har de däremot olika motstånd. Och eftersom strömmen som bekant alltid tar den enklaste vägen, alltså med minst resistans, så blir fördelningen inte jämn. De ledare som har mindre resistans får högre belastning. Blir belastningen högre än vad en 1,5mm² ledare klarar av så kan FK:n till slut bli så varm att isoleringen smälter och kortsluter mot någon annan ledare eller ledande material. Eller så skulle FK:n i värsta fall orsaka en brand.

Quiz: Vad ska man inte ladda elbilen med? Och 8 andra frågor

Oavsett om ledarna är lika långa eller inte så gör Henric Hagberg tummen ner för den här matningen.

– Det här inte yrkesmannamässigt utfört, slår han fast.

I regel ska elcentralens komponenter alltid ansluta med minst 6mm² ledare (om inte anläggningen kräver högre dimension).

– Det finns inga ursäkter att inte använda RK6 ledaren här. Det samma gäller för N-ledaren. De fyra gulgröna FK-ledarna som sitter anslutna i jordfelsbrytaren borde också ersättas med en RK6. säger Henric Hagberg.

Läs mer: Elmissarna i TV4, stirlingmotorn – och elfel, elfel, elfel

Han påpekar att även färgvalet kan diskuteras. Gröngul-ledare får endast användas som skyddsjordledare, vilket innebär att gröngul ska in direkt på skyddsjordsskenan. Därefter ska blå ledare användas för inkoppling av neutralledaren genom jordfelsbrytaren.

I Elinstallationsreglerna avsnitt 514.3 Märkning av skyddsledare och neutralledare står det klart och tydligt vilka färger som gäller och när de ska användas i anläggningen.

Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen, håller med om analysen. Samtidigt lyfter han fram ett ännu större problem med att tvinna ihop ledare på det här sättet: man måste ta hänsyn till korrektionsfaktorer.

Läs mer: ”Så här är det… Man måste inte följa del 6 i elinstallationsreglerna

– Det går inte att utan vidare tvinna ihop isolerade ledare för att nå upp till en korrekt tvärsnittsarea. Isolerade ledare som tvinnas ihop kan bli varma på grund av hög belastning. Det innebär att de inte kan bära så hög ström som man först kan tro, utan att bli för varma och därmed riskera en kabelbrand. Det är därför man har korrektionsfaktorer för isolerade ledare som ligger tätt förlagda. Och därför ska man för säkerhets skull alltid använda en kabel med korrekt tvärsnittsarea. Utöver det kan det bli problem i anslutningarna. Hur vet man att ingen av ledarna har en glappande anslutning? säger han.