Logga in

Kan jag strunta i Elinstallationsreglerna?

Publicerad
4 mar 2020, 06:03

Fråga: Måste jag följa Elinstallationsreglerna eller kan jag välja själv när det passar?

Elinstallatörens expert Cecilia Axelsson svarar:

Nej, man måste inte följa Elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:1 ger förhandsgod­kännande till delar av Elinstallationsreglerna. Det innebär att om de delarna följs så uppfyller anläggningen föreskriftskravet på god elsäkerhetsteknisk praxis. Övriga delar behöver inte följas.

Quiz: Har du koll på potentialutjämning?

Vilka delar är det då som starkströmsföreskriften pekar på och ger förhandsgodkännande? Jo, det är de delar som anger riktlinjer för utförande och som ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el.

Mer om Elinstallationsreglerna: ”Elteknikbranschens största missuppfattning i modern tid”

Du kan faktiskt frångå även dessa delar av standarden. Men då ska du dokumentera vilka bedömningar som ligger bakom beslutet. Ett exempel är SSG:s standarder som tagits fram specifikt för industrin. Du kan även ta fram egna riktlinjer, och så länge som du uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis så kan du frångå Elinstallationsreglerna. Men glöm inte: installationens säkerhet ska vara lika hög eller högre mot person- eller sakskada på grund av el som riktlinjerna i Elinstallationsreglerna.

FAKTA

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.