Logga in

Hur ska jag hantera att kunden köpt tveksamt material?

Publicerad
24 feb 2021, 08:17

Fråga: Jag planerar bygga om ett badrum för en privatperson. Kunden har på egen hand köpt armaturer som kunden vill att jag ska installera. Armaturen är CE-märkt och inte belagd med försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket. Men jag är tveksam till armaturernas kvalitet och funktion. Jag tror helt enkelt inte de kommer att fungera. Vad ska jag göra?

Svar: Du ska samråda med kunden och avråda kunden från att använda armaturerna. 

Kunden är privatperson och det innebär att du har omsorgsplikt enligt konsumenttjänstlagen mot din kund. Att armaturen är CE-märkt och inte har försäljningsförbud innebär inte att du kan vara säker på att produkten fungerar eller är av bra kvalitet. Det beror på att CE-märkning och försäljningsförbud fokuserar på elsäkerhet, inte på funktion och kvalitet.

Gick till ARN när han inte fick rätt om fakturan: Kunden tyckte reseräkningen på 1275 kronor för 17 mil var ”oskäligt hög”

Det har gått tre år, vems är ansvaret? Är det vårt fel att lampan har slocknat?

 

Eftersom du bedömer att armaturerna inte kommer att fungera behöver du upplysa kunden om problemen med armaturerna och avråda kunden från att använda dem. Var tydlig, så att privatpersonen förstår vad som är problemet. Gör avrådandet skriftligt, för att vara säker på att det blir tydligt och för att du ska kunna vara trygg i att alla även i efterhand är överens om vad som hänt. 

”Du aldrig ska installera sådant som strider mot författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som finns för att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt, inte ens om kunden insisterar efter avrådande.”

Juristerna vet också: Har vi rätt till förskott?

En viktig sak att lägga till är att du aldrig ska installera sådant som strider mot författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som finns för att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt, inte ens om kunden insisterar efter avrådande. En CE-märkning innebär att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet. Vissa produkter som är CE-märkta har dock belagts med försäljningsförbud från Elsäkerhetsverket, vilka produkter det är framgår på Elsäkerhetsverkets hemsida. Du ska alltså aldrig installera produkter som saknar CE-märkning eller som har försäljningsförbud.

Lovisa Elmgren.Lovisa Elmgren,
chefsjurist Installatörsföretagen

Fredrik Byström Sjödin.Fredrik Byström SJödin,
elsäkerhetsexpert Installatörsföretagen