Logga in

Juristen svarar: När måste jag skicka hinderanmälan på grund av coronaviruset?

Publicerad
2 apr 2020, 06:15

Just nu utför vi en entreprenad och arbetena flyter på som vanligt. AB 04 gäller mellan oss och vår beställare. Men vi funderar på vad som gäller angående anmälan av sådana hinder som kan uppkomma på grund av corona-krisen.

Vår entreprenad är alltså inte påverkad av coronaviruset i nuläget, men kanske måste vi underrätta vår beställare om att det skulle kunna uppkomma hinder senare under entreprenaden? Till exempel för att våra montörer kan bli sjuka eller för att det kan börja strula med leveranser av material och varor?

Juristfrågan: “Jag sa till kunden ungefär 120 000 kronor men nu har vi fakturerat 150 000 kronor” 

Juristfrågan: Vems är materialet när byggaren går i konkurs?

”Följaktligen finns det ingen poäng med att ”föranmäla” att det möjligtvis kan bli någon form av hinder senare under entreprenaden.” 

 

Svar från Fredrik Mejhert, entreprenadjurist Installatörsföretagen: Det finns ingen skyldighet i AB 04 att underrätta er beställare om hinder förrän det finns konkreta förhållanden som faktiskt är ett hinder för er entreprenad. Ett viktigt syfte med hindersanmälan är att er beställare ska få kännedom om just sådana förhållanden, så att beställaren får möjlighet att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med hindret. Följaktligen finns det ingen poäng med att ”föranmäla” att det möjligtvis kan bli någon form av hinder senare under entreprenaden.

Beställaren kan ju ändå inte göra så mycket med sådan information och det finns istället en risk för att det skadar er affärsrelation, i vart fall om det inte tydligt framgår av underrättelsen att ni gör detta just för att värna om dialogen med er beställare. Kanske kommer er entreprenad att flyta på som vanligt hela vägen till slutbesiktningen? Det vet vi inte i nuläget. Det finns i och för sig inget som hindrar er från att flagga för beställaren om att coronaviruset kan leda till konsekvenser i entreprenaden, men jag tycker ändå att ni kan vänta och se om era montörer faktiskt börjar bli sjuka, era leveranser börjar strula eller ni på annat sätt kan se att coronaviruset faktiskt orsakar ett hinder.

Så fort ett hinder faktiskt uppkommer bör ni dock anmäla det till er beställare så fort som möjligt.