Logga in

”Vid slutbesiktningen sades inte ett ord om armaturerna”

Publicerad
10 jun 2019, 10:40

Kan beställaren ta upp fel som besiktningsmannen missat? Installatörsföretagens chefsjurist svarar om AB04.

FRÅGA: Vi har nyligen avslutat en elentreprenad i ett kontor. AB 04 gäller. Nu, nästan ett halvår efter godkänd slutbesiktning, har beställaren skrivit till oss och menar att vi har fel armaturer i trapphusen. När vi går igenom entreprenadhandlingarna inser vi att vi använt en annan armatur än vad handlingarna föreskriver. Men vid slutbesiktningen sades inte ett ord om att armaturerna skulle vara felaktiga. Vi tycker att besiktningsmannen borde ha tagit upp det här vid slutbesiktningen, armaturerna var ju fullt synliga. Har beställaren rätt att påtala det här så lång tid efter slutbesiktning?

Cirkapris: “Jag sa till kunden ungefär 120 000 kronor men nu har vi fakturerat 150 000 kronor”

Lovisa Elmgren, chefsjurist.SVAR: Ja. Som huvudregel utgör det fel om ni inte har utfört armaturerna enligt vad som följer av ert avtal. Enligt AB 04 kap 7 § 11 har beställaren sex månader från godkänd slutbesiktning på sig att göra gällande icke väsentliga fel som inte antecknats i slutbesiktningsutlåtandet trots att de var synliga. I din fråga skriver du att det nästan har gått ett halvår nu från godkänd slutbesiktning. Det låter alltså som beställaren har anmält det här felet i rätt tid.

Förvirring kring lön: Vem har rätt om elektrikernas löner?

Eftersom det här verkar vara ett fel som ni ansvarar för och som anmälts i rätt tid är huvudregeln att ni är skyldiga att avhjälpa felet. Men det finns två saker ni bör veta och som kan vara till nytta för er.

”Regeln innebär alltså i korthet att entreprenören inte behöver avhjälpa ’småfel’ som är kostsamma att avhjälpa. I de fallen får beställaren nöja sig med ett prisavdrag.”

Den första är att ni kan ha rätt till ersättning om ni drabbas av merkostnader för att beställaren inte har underrättat er om felet utan dröjsmål från det att beställaren upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Det framgår av AB 04 kap 5 § 15. Exempel på merkostnad är att felet orsakar en skada som hinner bli värre p.g.a. den sena underrättelsen.

Hämnd efter tvist: Arg elinstallatör avregistrerade elfirma – utan ledningens kännedom

Den andra är att det finns undantag från huvudregeln att entreprenören är skyldig avhjälpa fel. I AB 04 kap 5 § 18 framkommer att om felet inte påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att använda den på ett ändamålsenligt sätt är entreprenören inte skyldig att avhjälpa om det skulle vara oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnader och andra omständigheter. I så fall har beställaren rätt till prisavdrag istället för avhjälpande. Prisavdraget ska motsvara skillnaden på värdet på entreprenaden i kontraktsenligt respektive felaktigt skick, men avdraget ska inte vara mindre än den besparing entreprenören gjort genom det felaktiga utförandet. Regeln innebär alltså i korthet att entreprenören inte behöver avhjälpa ”småfel” som är kostsamma att avhjälpa. I de fallen får beställaren nöja sig med ett prisavdrag.

Vanligaste medlemsfrågan: Hur gör jag när kunden inte belalar