Montören åkte 17 mil för att utföra jobbet men kunden ville bara betala för 4 mils resa. Foto Getty Images

Kunden tyckte reseräkningen på 1275 kronor för 17 mil var "oskäligt hög"

22 februari 2021  |  Text: Eva-Maria Fasth

Montören körde 17 mil för att laga förbränningstoaletten. Men kunden vägrade betala reseräkningen eftersom den var ”oskäligt hög”.

VVS-montören, som är auktoriserad serviceman för den aktuella förbränningstoaletten, Cinderella, hade kört 17 mil för att komma till kunden och fakturerade 1 275 kronor exklusive moms för resan.

Mer konflikt om tid: Kunden klockade elektrikern – och gick i taket

Efter klockade elektrikern – ”Det borde finnas någon sorts certifiering av företag”

 

VVS-företaget hade innan dess erbjudit kunden att själv komma in med toaletten till företagets kontor för att slippa reskostnaden, men kunden hade avböjt det.

Efter diskussioner om fakturan anmälde kunden VVS-företaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

Han uppgav att han förstått det som att renoveringen skulle utföras när en tekniker var i närheten, inte att montören skulle åka från huvudkontoret. Därför ville han inte betala för mer än fyra mils resa.

Krävde över 30 000 kronor i avdrag för montörernas raster och resor

Enligt kunden var en rimlig ersättning för resan 375 kronor.
Han ifrågasatte även kostnaden för reparationen och ville bara betala en tredjedel av summan för jobbet.

Arn ifrågasatte inte VVS-företagets pris, varken för jobb elle resaföretagets pris och avslog därför kundens krav.

Fler nyheter