Logga in

Så höjs lönen för elektriker

Publicerad
20 apr 2018, 15:50
| Uppdaterad
23 feb 2021

Lönen för elektriker som omfattas av Installationsavtalet höjs snart efter en tidigare uppgörelse. Cirka 20 000 elektriker berörs.

2017 tecknade EIO, som numera är Installatörsföretagen, och Svenska Elektrikerförbundet ett nytt treårigt Installationsavtal.  Avtalet är värt 6,5 procent på tre år och började gälla den 1 maj 2017. Nu ett år senare, den 1 maj, är det dags för 2018 års lönerevision.

Läs också:
Här är 2019 års lönesiffror

Årets pott, som ska fördelas, uppgår till 2 procent av den utgående lönen. Alla som omfattas av avtalet är garanterade 1 procent, och resten fördelas i förhandlingar på företaget. Lönehöjningen ska spegla elektrikerns yrkeskunnighet, kvalifikationer, prestation och ansvar.

I lönerevisionen fastställs även nya lägstalöner för färdigutbildade elektriker:

  • För personer i första året i yrket höjs lägstalönen med 350 kronor till 17 878 kronor.
  • För andra året i yrket är höjningen 436 kronor till 22 240 kronor.
  • För tredje året i yrket här höjningen 495 kronor till 25 201 kronor.
  • För servicemontörer höjs lägstalönen med 525 kronor till 26 816 kronor.
  • Teknikernas lägstalön höjs med 538 kronor till 27 424 kronor.

För att räknas som tekniker ska elektrikern ha utbildning och kompetens som företaget ser som särskilt värdefull. Personen ska även i huvudsak utföra självständigt arbete inom specialområdet.

En servicemontör ska huvudsakligen ägna sig åt att självständigt planera och utföra reparationer, översyn och mindre utbyggnader av befintliga anläggningar och då även ansvara för kundkontakter.

Lägsta lönen för lärlingar justeras också. Under lärlingsperiodens första 720 timmar är höjningen 280 kr till 14 269 kronor. Från 720 timmar till lärlingsperiodens slut höjs lägsta lönen med 324 kronor till 16 525 kronor.

Installationsavtalet berör cirka 20 000 elektriker i elteknikbranschen.