Logga in

Är det vårt fel att lampan har slocknat?

Publicerad
16 feb 2021, 05:45
| Uppdaterad
24 mar 2021

Fråga: För fyra år sedan ­installerade vi en armatur på en villafasad. Vi utförde ­arbetet på uppdrag av villaägaren enligt muntligt avtal. Nu har kunden hört av sig till oss för att armaturen inte längre lyser. Kunden menar att vi är ansvariga för det. Får kunden reklamera så sent? Och är vi ­ansvariga för att armaturen har ­slocknat?

Viktor Sterner, entreprenadjurist.Svar: I de flesta fall måste en privatperson reklamera en tjänst inom tre år efter att uppdraget avslutades. Men om arbetet har utförts på byggnader och fasta saker är reklamationsfristen i stället tio år. Jag förstår det som att det är sådant arbete ni har utfört. Då har er kund rätt att reklamera.

Jag utgår från att kunden inte har fått något löfte om att armaturen ska lysa en viss tid. Frågan om tjänsten är felaktig ska då besvaras utifrån om den avviker från vad kunden har rätt att kräva.

Juristerna svarar på fler frågor:
Kan vi inte få betalt utan skriftlig beställning?

Läs också:
Vems är materialet när byggaren går i konkurs?

Det ska bedömas utifrån tiden när uppdraget avslutades, även om felet visar sig långt senare. Man kan säga att felet ska vara ”inbyggt” i tjänsten. Beror felet på att kundens användande har varit onormalt är inte ni ansvariga.

”Det är er kund som ska bevisa att tjänsten är felaktig. Alltså ska kunden visa vad som är fel. Exakt vad det innebär beror på omständigheterna.”

Det är er kund som ska bevisa att tjänsten är felaktig. Alltså ska kunden visa vad som är fel. Exakt vad det innebär beror på omständigheterna. 

I ert fall har armaturen lyst i fyra år. Då måste kunden visa att förhållandet att armaturen har slocknat efter fyra år avviker från vad kunden har rätt att kräva. Det skulle kunden till exempel kunna göra genom att visa att en normal ”livslängd” för den här typen av armatur alltid är sex år, men att den nu slocknat efter fyra år.  

Om ni nu tror att det faktiskt är fel i tjänsten är det viktigt att ni reklamerar det till er leverantör om ni har en gällande garanti från dem. I så fall kan ju ni få ersättning från dem om det är fel
i armaturen. 

Viktor Sterner, entreprenadjurist Installatörsföretagen