Logga in

Fem gånger vanligare med brand i bensin- och dieselbilar än i elbilar

Publicerad
1 apr 2020, 08:35

Elfordon är ny teknik som uppmärksammats i samband med bränder. ”Det är inte konstigt, men det är viktigt att nyansera bilden” säger Ola Willstrand, projektledare på Rise, efter att en norsk myndighet visat att elbilar brinner mer sällan än bensin- och dieselbilar.

En elbil utpekades som orsak till den kraftiga branden i ett parkeringshus vid Stavangers flygplats i början av januari. Det visade sig dock senare att branden börjat i en äldre dieselbil.

– Elfordon är ny teknik som lätt pekas ut om något händer. Det är inte konstigt, men det är viktigt att nyansera bilden, säger Ola Willstrand, projektledare på forskningsinstitutet Rise.

”Litium-jonbatterier är en stor familj av batterier som kan skilja sig åt mycket. De som används till fordon har större krav på tester samt säkerhetssystem av bättre kvalitet.”

Ola Willstrand, projektledare på forskningsinstitutet Rise.

Mycket kritik: ”De flesta elfordon borde inte få anslutas på nätet”

Norska myndigheten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har noterat att det under tre år registrerades 60 bränder i elbilar och 2 651 bränder i bensin- och dieselbilar i Norge. Där finns ungefär 250 000 elbilar och 2,5 miljoner bensin- och dieselbilar.

Siffrorna indikerar alltså att bensin- och dieselbilar brinner nästan fem gånger oftare än elbilar. Det kan till viss del förklaras av att de flesta elfordon är nyare än övriga bilar, men inte bara.

Ola Willstrand– Om bensinbilar varit nya i dag hade de säkert också ansetts som mycket brandfarliga, eftersom en vanlig brandorsak är läckage av brännbar vätska som antänds på en het yta, säger Ola Willstrand.

Även om flest bränder uppstår i bensin- och dieselbilar finns exempel på elbilar som börjat brinna. Bland annat utreder Tesla en brand i en model S i ett garage i Shanghai förra året.

Att människor är rädda för exploderande litium-jonbatterier kan ha sin förklaring i erfarenheter från andra, billigare, produkter som mobiltelefoner och hoverboards. Men det är skillnad på batterier och batterier.

Skillnad i kvalitet: Därför brinner hoverboarden — men inte borrmaskinen

– Litium-jonbatterier är en stor familj av batterier som kan skilja sig åt mycket. De som används till fordon har större krav på tester samt säkerhetssystem av bättre kvalitet, säger Ola Willstrand.

Trots allt som skrivits om brinnande elbilar är det ovanligt att branden startar i batterierna. Enligt Ola Willstrand har de flesta brandincidenter med elbilar kunnat härledas till andra orsaker än batteriet.

– Eftersom batteriet ofta är lågt placerat är det inte säkert att det blir involverat så snabbt. Från försök har vi sett att det ofta tar över 30 minuter och att bilen är helt övertänd innan batteriet involveras, säger Ola Willstrand.

Gäller också att ladda på rätt sätt: Elsäkerhetsverket: Hög risk för fler bränder vid elbilsladdning

Han menar samtidigt att det är viktigt att ta elbilarnas risker på allvar. En stor utmaning i nuläget är för Räddningstjänsten som saknar tillräcklig kunskap om hur bränder i elbilsbatterier ska släckas. Ett brinnande batteri utsöndrar också giftiga gaser, som väteflourid.

– Litium-jonbatterier kan drabbas av så kallad termisk rusning som i värsta fall leder till gasexplosion. Ibland är det även svårt att bedöma ett batteris status, vilket gör att det kan börja brinna långt efter att det skadats, säger Ola Willstrand.

För att förbättra kunskaperna om brand i elbilsbatterier arbetar Ola Willstrand nu med forskningsprojektet E-tox. En viktig del i projektet blir att göra fullskaleförsök på fordon vid realistiska brandscenarios. Där ska bland annat de toxiska gaserna analyseras.