Logga in

Krisgrupp ska ge elfirmor snabb hjälp

Publicerad
16 mar 2020, 15:33

Elföretag märker nu av coronaeffekter. Många medlemsföretag i Installatörsföretagen är små och därför mycket sårbara. ”Vi tillsätter en krisgrupp för att kunna ge medlemsföretagen bästa stöd”, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

ARTIKELN UPPDATERAD 19 mars 09:55.

Installatörsföretagen rustar för att snabbt kunna ge företag information i kritiska lägen. För det kommer många frågor just nu. Myndigheter stänger arbetsplatser, serviceinstallatörer är inte välkomna på vissa arbetsplatser och vissa större projekt skjuts upp.

– Många av våra medlemsföretag undrar hur de kan minska sina personalkostnader kortsiktigt utan att behöva säga upp någon personal. Här har vi på Installatörsföretagen en viktig uppgift när det kommer till att stödja företagen i en situation där deras livsverk många gånger står på spel. Vi har därför ställt om vår interna verksamhet för att kunna stödja våra medlemsföretag på bästa sätt,

Det säger Ola Månsson till Svensk Byggtjänst i en artikel om hur byggbranschen drabbas av coronaoron. 

Statistiken som kommer in från medlemsföretagen visar på en abrupt nedgång i produktionen. Många har redan varslat och för dem kan nästa steg vara konkurs. Rapporter kommer in om att projekt skjuts framåt i tiden och att arbetsställen stänger både för entreprenad- och servicearbeten. Det här rapporterar Svensk Byggtjänst. 

– Merparten av våra medlemsföretag är små och är därför mycket sårbara. Ska vi klara av att bygga allt som krävs i vårt i samhälle, och installera ny klimatsmart teknik när pandemin är över, så måste vi ha kvar medarbetarna i företagen samt öppna upp förutsättningar för nyrekrytering. Annars kommer vi inte att klara Sveriges långsiktiga hållbarhetsmål, säger Ola Månsson i Svensk Byggtjänsts artikel.  

 

Läs också: Elektrikern hamnade i corona-karantänen efter Kinajobbet

Regeringen presenterade under måndagsmorgonen flera förslag för att stötta näringslivet. Dessa går i linje med vad Svenskt Näringsliv, där Installatörsföretagen ingår, har föreslagit.

– Ta hjälp av oss på Installatörsföretagen. Vi har mycket information på vår hemsida. Det går också att kontakta våra företagsrådgivare som är uppdaterade med information.

Ola Månsson, vd Installatörsföretagen

Hur påverkas just företag i installationsbranschen?

– Många jobbar som underentreprenörer och kan inte riktigt påverka situationen utan är beroende av beslut som fattas av byggherrar och entreprenörer. Det är också så att mycket material tillverkas i Kina eller norra Italien så det kan bli kännbart, säger Ola Månsson.

Andra kriser: Så minns vi stormen Gudrun

Vad har du för råd till företagen?

– Ta hjälp av oss på Installatörsföretagen. Vi har mycket information på vår hemsida. Det går också att kontakta våra företagsrådgivare som är uppdaterade med information.

Vad är viktigast att företagen gör själva?

– Ser till att hålla företaget friskt, att inte hålla onödiga möten och att vara försiktiga.