Logga in

Elpriset det lägsta sedan sommaren år 2000

Publicerad
3 apr 2020, 09:58

God tillgång på vattenkraft i och låg efterfrågan i corona-tider har gjort att snittpriset den här veckan hamnat omkring 6 öre per kWh. Nästa vecka spås elpriset bli ännu lägre.  

PRESSMEDDELANDE FRÅN ELBOLAGET BIXIA:

Lagom till påskledigheten, när elanvädningen går ner ytterligare, förväntas elpriset falla till omkring 5 öre per kWh, kanske ännu lägre, enligt elbolaget Bixias elprisprognos. Det är den goda tillgången på vattenkraft i kombination med den minskade efterfrågan på el, till följd av coronaviruset och ledigheter, som gör att priset på el faller. 

Va? Få betalt för elanvändning? Negativa elpriser – första gången någonsin i Sverige ​​​​​​

Inte helt enkelt: Vet du varför elanvändningen ökar i Sverige?

Energivinst med LED kan ätas upp: Fler LED-lampor hotar energibesparingen 

– Snittpriset på den nordiska elbörsen Nordpool beräknas hamna på omkring 6 öre per kWh den här veckan. Så lågt veckosnittpris har vi inte haft sedan sommaren år 2000. Nästa vecka, när det är påskledighet, går elanvändningen ned ännu mer och då kan det rörliga priset gå ned ytterligare, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia. 

Det är många faktorer som påverkar elpriset, en viktig sådan är vädret. Kraftig vind och mycket nederbörd gör att elproduktionen från vindkraftverken ökar samtidigt som vattenmagasinen fylls på, vilket gör att utbudet på el ökar och då pressas priset. 

– Nu har vi en situation där tillgången på el är mycket god, framförallt har vi mycket välfyllda vattenmagasin. Samtidigt är efterfrågan på el lägre än normalt, vilket delvis är en följd av coronaviruset som innebär att många stannar hemma, en del företag går på halvfart och vissa samhällsfunktioner stängs ner, säger Johan Sigvardsson. 

Som konsument kan det naturligtvis vara positivt med låga elpriser. Men det är en svår situation för många elproducenter som har underhåll och amorteringar att betala.  

– Många av våra producenter som säljer sin el genom oss på Bixia har gjort investeringar i sina anläggningar med tillhörande avkastningskrav. De som i mindre grad har gjort prissäkringar har det väldigt tufft just nu när det rörliga elpriset är så lågt, säger Johan Sigvardsson. 

Det är svårt att förutsäga vilka ytterligare följder coronaviruset kommer att ha på elpriset. Många länder förlänger sina nedstängningar vilket innebär en osäkerhet kring den europeiska elförbrukningen i närtid.

– I närtid, dvs våren och det tredje kvartalet är elpriserna redan så nedpressade av det hydrologoiska överskottet att de får svårt att pressas så mycket mer, och det är under dessa kvartal vi kan vara någorlunda säkra på att vi ser en nedgång i den ekonomiska aktiviteten, avslutar Johan Sigvardsson.