Logga in

Avtal om elektrikernas nya löner dröjer

Publicerad
25 mar 2020, 10:43

Avtalsförhandlingarna hade precis dragit igång. Men corona-smittan har pausat förhandlingarna som fått flyttas fram.

Installatörsföretagen förhandlar med Svenska Elektrikerförbundet om löner och villkor för landets elektriker. Parterna bytte yrkanden började tala med varandra under februari och mars.

Mer om coronakrisen: ”Tyvärr ser vi redan varsel”

Så fungerar korttidspermitteringar för företag och anställda

Men lönenivåerna förhandlas först efter att parterna inom industrin förhandlat klart. Industrins avtal utgör det så kallade märket som alla andra branscher sedan har som utgångspunkt i sina förhandlingar.

Och industrin har nu alltså – efter att coronasmittan lamslagit stora delar av samhället – beslutat att prolongera nuvarande avtal, vilket innebär att de förlängs till i 31 oktober.

Den 1 oktober kommer industrins parter att börja förhandla.

Först därefter inleds förhandlingar om nytt avtal för elektrikerna.

Parternas avtalskrav kommer att vara de samma som de som utbyttes inför förhandlingarna som bara hann inledas.