Logga in

Felaktiga bedömningar av elfel kostar miljoner varje år

Publicerad
2 mar 2020, 08:06

Felaktigt ställda krav på elsäkerhet leder till höga kostnader för både kunder och företag och olycklig ryktesspridning i sociala medier, menar elsäkerhetskonsulten Mats Jonsson.

Krav på elsäkerhet regleras i standarder och föreskrifter. Men ibland ställs ännu högre krav av besiktningsmän och elinstallatörer. Det leder bland annat till att installationer får göras om, ibland helt i onödan, menar Mats Jonsson, konsult hos Eltrygg Miljö.

Här listar Mats 8 påstådda elfel som inte alltid är elfel

– Exempelvis får jag flera samtal varje vecka från personer som undrar om kabelstegar verkligen ska vara skyddsutjämnade? Besiktningsanmärkning på det är vanligt och enligt min bedömning medför det merkostnader för branschen på mångmiljonbelopp varje år, säger Mats Jonsson.

Läs mer: Slösar du också tid på onödig skyddsutjämning?

Kostnaderna uppstår då installationen måste göras om, trots att varken standarder eller föreskrifter kräver att kabelstegar ska skyddsutjämnas.

”Många behöver bli försiktigare i sina uttalanden. Om de är mer rådgivande och mindre tvärsäkra så har kunden möjlighet att tänka själv.”

Mats Jonsson, konsult hos Eltrygg Miljö.

En förklaring till anmärkningen, tror Mats Jonsson, är att det i en handbok från SEK Svensk Elstandard finns ett avsnitt som nämner att kabelstegar bör skyddsutjämnas.

Läs mer om Mats Jonsson: ”Skräm inte upp mina montörer”

– Men handböcker presenterar förenklade metoder, och bara för att något inte följer handboken behöver det inte vara ett elfel. Trots det används handböcker ibland som absoluta regelverk och då kan det bli missförstånd, säger Mats Jonsson som har sammanställt en lista över påstådda elfel då det kan vara värt att läsa regelverket en extra gång.

Fredrik Byström Sjödin.Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen, instämmer i Mats slutsats.

– Det är stora belopp som går till spillo på grund av felaktiga bedömningar, både när det gäller om kabelstegar ska skyddsutjämnas eller inte, men även val av ledarfärgen på skyddsutjämningsledaren.

Läs mer: Det var det här med färgvalet…

Höga krav på elsäkerhet är förstås viktigt, det är de flesta överens om, även Mats Jonsson.

– Självklart ska vi ha hög säkerhet, men ribban måste ligga på en rimlig nivå, och följa lagen. För en kommun kan en onödig kostnad för att bygga om en elanläggning till exempel betyda att de får dra in en lärartjänst, säger han.

Mats Jonsson menar att besiktningsmän, och även elinstallatörer, måste hantera sin makt som yrkespersoner på ett varsamt sätt. Såväl andra företag som anläggningsägare har stor respekt för vad en yrkesperson säger och följer det ofta som en lag.

”Några som ringt har varit både förtvivlade och deprimerade, för att det spridits rykten om att de gjort ’felaktiga installationer’.” 

– Många behöver bli försiktigare i sina uttalanden. Om de är mer rådgivande och mindre tvärsäkra så har kunden möjlighet att tänka själv. Sedan är det ju alltid bra att styrka krav genom att visa underlaget i senaste utgåvan av standard eller föreskrift, säger han.

Mycket att tänka på: ”Så här är det… Man måste inte följa del 6 i elinstallationsreglerna”

Förutom att överdrivna krav kan drabba kunder och installatörer ekonomiskt finns också risk för felaktig ryktesspridning, exempelvis i sociala medier. Särskilt illa kan det drabba företag på mindre orter. Om det vittnar flera samtal som Mats Jonsson fått.

– Några som ringt har varit både förtvivlade och deprimerade, för att det spridits rykten om att de gjort ”felaktiga installationer”. Men det de gjort var inte fel. Det revs bort ändå, säger Mats Jonsson.

Ett annat problem med sociala medier, menar han, är att mycket gammal kunskap bekräftas. Om tillräckligt många tycker att något är ett elfel så blir det sant, fast det inte är det.

– Man bekräftar varandras okunskap.

Fredrik Byström Sjödin håller med.

– En iakttagelse är att ju högre kunskapsnivån är på den som kommenterar och har åsikter om elsäkerhet, desto mer ödmjuk är man inför att det ofta inte är så enkelt som man kan tro vid första anblicken.