Logga in

Här är kraven i avtalsrörelsen

Publicerad
12 feb 2020, 10:31

Ena parten kräver löneökningar på minst 3 procent , den andra vill hålla industrins märke. Nu har avtalsrörelsen startat på allvar.

Installatörsföretagen, IN, vill se en lönebildning som är långsiktigt hållbar och att exportindustrins så kallade märke ska följas. Motparten Svenska Elektrikerförbundet, SEF, kontrar m ed löneökningar på minst 3 procent.

På onsdagsförmiddagen växlade de båda parterna sina avtalskrav för Installationsavtalet, och därmed är 2020 års avtalsrörelse i full gång. Det nuvarande avtalet löper ut 30 april 2020.

Läs mer: Så höjdes lönen för elektriker i fjol

 Installatörsföretagens viktigaste frågor i sina yrkanden är:

  • Långsiktigt hållbar lönebildning. 
  •  Möjlighet för företag att följa med i den snabba tekniska utvecklingen genom att anställa inom fler kompetensområden.  
  • Anpassning av arbetstidsreglerna efter företagens verksamhet och medarbetarnas behov.   

Läs mer om Installatörsföretagens avtalsyrkande för Installationsavtalet här

Ur arkivet: Vem har rätt om elektrikernas löner 10 år efter gymnasiet?

På Elektrikernas lista ligger de här tre avtalskraven överst:

  • 1 årsavtal.
  • Löneökning med 3% – minst 783 kr.
  • Lägstalönen höjs med 3%.

Läs hela Svenska Elektrikerförbundets avtalsyrkande här.