Logga in

Bli inte något annat företags ”armar och ben” – satsa på tjänster

Publicerad
4 feb 2020, 06:15

Serviceavtal, serverhosting och projektering. Brand och Säkerhet i Helsingborg satsar på tjänster – och tipsar elfirmor om att göra detsamma.

Säkerhetsföretagen har kommit längre än elinstallatörerna när det gäller tjänster. Men satsar du inte på tjänster riskerar du att sluta som armar och ben åt något annat företag, säger Fredrik Sjöberg, som är vd för Brand och Säkerhet i Helsingborg AB.

Affärer: Clas Fixare får konkurrens – av elektriker

FAKTA

Tjänster växer – installation står och stampar

• Marknaden för projektering, service och funktionstjänster kommer att öka kraftigt i framtiden. Detta enligt rapporten ”Dubbelt upp”, som Installatörsföretagens teleutskott presenterade i höstas.

• Fram till år 2025 förväntas en dryg fördubbling för tjänster som projektering, konfiguration, driftsättning samt service och underhåll. 

• Klassiska ­installationer, alltså montering av fysisk utrustning, bedöms däremot stå i princip stilla under samma period.

Företaget har sedan starten 2007 vuxit lönsamt från tre till 32 anställda. Affärsidén är att förutom produkter och installation även erbjuda tjänster inom lås, kameraövervakning, passagesystem, brand- och inbrottslarm.

Mer om företagande: Kedjan tar småjobben du inte vill ha … eller?

Ett exempel är serverhosting, en tjänst som företaget började erbjuda kunderna inom passagesystem för runt tio år sedan. Brand och Säkerhet förvarar servrar, sköter backuper och ser till att GDPR-kraven uppfylls. Nyckelbrickor kan snabbt programmeras om på distans, och när en kund gör en felanmälan kan en tekniker koppla upp sig mot passagesystemet och börja felsöka. Rör det sig om ett programvarufel kan teknikern sedan åtgärda det från sitt skrivbord på kontoret.

Jobbar också med lås: ”Hemligheten med Airkey är att kunna skicka ut en nyckel med sms”

– Att våra tekniker slipper åka ut i onödan är en stor fördel, det finns ju mer jobb än vad det finns tekniker, konstaterar Fredrik Sjöberg.

”För kunderna innebär tjänsten trygghet och snabbare service. För oss är den största fördelen att vi knyter kunden närmare och får en chans till merförsäljning.”

Fredrik Sjöberg, vd Brand och Säkerhet i Helsingborg AB

Ibland kan felen både upptäckas och rättas till utan att kunden ens har hunnit märka att något inte fungerar som det ska, exempelvis webbokningen av tvättstugan.

Nya Assemblin-vd:n om Imtech-kraschen: ”Det var en utmanande tid för många”

 Sedan några år tillbaka erbjuder säkerhetsföretaget även serverhosting för kunder inom kameraövervakning. Då är det inspelat material från bevakningskameror som sparas på ett säkert sätt för att kunna analyseras i framtiden.

FAKTA

Fredrik Sjöbergs tips till elfirmor

• Bli inte någon ­annans armar och ben ”Vi måste höja hela branschen och erbjuda bättre tjänster. Gör som företag inom säkerhetsbranschen och satsa på serviceavtal.”

• Satsa på kompetens ”Lyft dina medarbetare. Låt dem utbilda sig både inom ny teknik och om lagar och regler. Visst finns en risk att du investerar i utbildning för en person som senare slutar. Men den risken får man ta.”

• Fokusera ”Det beror så klart på hur stort företaget är. Men för mindre företag är det smartast att fokusera på en sak och bli riktigt duktig på den. Man kanske inte ska installera inbrottslarm en dag, KNX nästa och brandlarmsystem den tredje. Samarbeta med bra partner om de delar du väljer bort.”

– För kunderna innebär tjänsten trygghet och snabbare service. För oss är den största fördelen att vi knyter kunden närmare och får en chans till merförsäljning, säger Fredrik Sjöberg.

Ligger något i detta? ”En allt-i-allo-firma blir inte bra på något”

Dessutom blir det så klart intäkter, eftersom kunden betalar en månadsavgift för tjänsten. Men det är inget du blir rik på, enligt Fredrik Sjöberg. Då är serviceavtal en betydligt större inkomstkälla.

– Serviceavtalen är jätteviktiga för oss. Där tror jag tror att elfirmorna skulle ha glädje av att ta efter säkerhetsbranschen och teckna fler serviceavtal, säger Fredrik Sjöberg.

Inspireras även av det här företaget: ”Våga anställa nyanlända – vi har bara goda erfarenheter”

Han berättar att Brand och Säkerhet alltid erbjuder serviceavtal på sina installationer. Hittills har drygt 200 serviceavtal tecknats för brandlarm, 300 för dörrautomatiker och 20 för övervakningskameror. Under ett år blir det många timmar att åka ut på för företagets tekniker som ska testa att systemen fungerar, byta batterier, torka av kameror, spänna och justera så att allt fungerar som det ska.

”Vi vill komma in tidigt i projekten och hitta den bästa lösningen för slutkunden. För oss innebär det en nära kontakt och en stor chans att sedan få projekten.”

Projektering är ett annat sätt att höja sig ett snäpp i värdekedjan, och säkerhetsföretaget deltar i mellan 15 och 20 större projekteringsjobb per år. Ett aktuellt exempel är en stor ombyggnad av Helsingborgs huvudstation Knutpunkten, där företaget hjälper kunden och vägleder kundens konsulter. Allt från brandlarm och utrymningsvägar till lås och passagesystem planeras.

Läs också: ”Drömmen är att installera larm”

– Vi vill komma in tidigt i projekten och hitta den bästa lösningen för slutkunden. För oss innebär det en nära kontakt och en stor chans att sedan få projekten, säger Fredrik Sjöberg. 

– De stora leverantörerna har börjat knyta till sig kunderna med egna molntjänster och det gör mig lite rädd. Vi försöker ju jobba nära kunden, men det är svårt om vi stängs ute från programvaror som vi behöver för våra tjänster. Det ser jag som ett hot, säger Fredrik Sjöberg.

Jonas Tannerstad slapp äta upp sin hatt – minskade energianvändningen drastiskt

Innan du började i säkerhetsbranschen jobbade du som elektriker i sju år. Vilka tjänster skulle du erbjuda om du drev en elfirma i stället för en säkerhetsfirma idag? 

– Jag skulle erbjuda fastighetsägare att kontrollera att deras elanläggningar att säkra, det är ju något som anläggningsinnehavare måste ha koll på enligt nya Elsäkerhetslagen. Och så skulle jag skaffa en värmekamera och erbjuda värmemätning av exempelvis elcentraler. Och om jag installerade KNX skulle jag så klart föreslå ett serviceavtal, säger Fredrik Sjöberg.

Affärer: De här 14 elinstallatörerna är superföretag

FAKTA

Brand och ­Säkerhet i Helsingborg

Grundades: 2007.

Antal anställda: 32, alla har ett eget skrivbord på kontoret.

Omsättning: 47 miljoner 2019.

Verksamhet: Produkter och tjänster inom lås, inbrotts- och brandlarm, kameraövervakning och passage.

Stora kunder: Helsingborg stad, Helsingborgshem och Rikshem.