Logga in

”Jag fick backa ­tillbaka och lät en annan ­person ta chefsrollen”

Publicerad
29 jan 2021, 05:45

Peder Grund i Kristinehamn har varit elektriker i olika befattningar i snart 30 år. I dag är han vd och ägare till ett elföretag, men vägen till toppositionen har inte alltid varit spikrak för honom.

Efter 30 år som elektriker har Peder Grund samlat på sig en bred erfarenhet av elinstallationsarbete. 

Han har jobbat inom industrin, på energibolag och som installationselektriker och han har starka minnen av hur det är att vara en i arbetslaget på ett elinstallationsföretag. Minnen som han nu har nytta av som chef i det egna företaget. Men Peder har också erfarenhet av hur det kan vara när steget från montör till chef inte är tillräckligt förankrat i arbetslaget:

Mer i samma ämne: 5 tips till dig som ska bli chef över jobbarkompisarna

– För några år sedan, när jag jobbade på ett av de större installationsbolagen, blev chefsposten ledig och erbjöds mig. Dåvarande chefen hade pratat med mina kolleger och fick inget annat än positiva reaktioner på idén att jag skulle ta över chefsjobbet. Senare återkopplade de som grupp och var negativa till idén, så jag backade tillbaka och lät en annan person ta över den rollen.

Peder Grund menar att den här erfarenheten visar hur viktigt det är att den här sortens befordringar är väl förankrade i hela gruppen – både individuellt och kollektivt. Och att den förankringen bör arbetsgivaren göra innan hen erbjuder ”en i laget” att ta över.

Många år senare är Peder inte bara chef utan också ägare till företaget han arbetar i. Elteknik i Kristinehamn knoppades av från VVS-företaget Rörteknik för snart tre år sedan. Peder Grund anställdes som elektriker men med åren växte elverksamheten till att omfatta nio anställda och verksamheten handlade om mycket mer än bara värmepumpsinstallationer.

”Bara det att du vet hur snacket går i gruppen kring fikabordet är väldigt betydelsefullt.”

Peder Grund var arbetsledare på elsidan i Rörteknik så när han kom överens med Rörtekniks vd Johan Persson om att elverksamheten skulle avknoppas blev det inte så stora förändringar för de åtta andra elektriker som följde med över till nya företaget Elteknik i Kristinehamn AB.

– Jag tog hjälp av en kompanjon som hjälpte mig med de administrativa bitarna så att jag kunde fokusera på att säkerställa fortsatta uppdrag för de kunder vi fick med oss från Rörteknik-tiden. 

Numera äger och driver Peder företaget ensam.

Elteknik fick en flygande start 2017 och det underlättade säkert för firmans montörer att acceptera Peder i en ny roll inom företaget — inte bara som arbetsledare utan som ägare och chef. För Peder Grund själv har erfaren-heten av att själv ha varit en elektriker bland flera varit till stor nytta i chefsjobbet.

– Bara det att du vet hur snacket går i gruppen kring fikabordet är väldigt betydelsefullt. Att inse och förstå att dina egna prioriteringar som chef inte alltid är de samma som personalens. Som vd har jag den pedagogiska uppgiften att få alla i gänget att förstå vikten av att vi är lönsamma, att vi arbetar effektivt och kan debitera så stor del av vår arbetstid som möjligt. Det är mycket lättare när du vet hur snacket går, framhåller Peder Grund.

– Jag är noga med att se till så att jag har alla med mig när det ska fattas beslut om sådan som direkt berör de anställda. Därför har vi en god stämning i företaget och det får jag väl ta som intäkt på att jag inte är så dålig som chef.

Ändå är det förstås en del som Peder skulle vilja vara bättre på.

– På Rörteknik-tiden pratade Johan Persson och jag en del om att vi borde försöka avsätta tid för att utveckla vårt ledarskap, men det är ju inte så lätt i ett litet företag som hela tiden har massor att göra. Jag har haft draghjälp av att jag känt mina medarbetare sedan länge, men om så inte hade varit fallet så skulle jag aldrig sätta mig i vd-stolen utan att först ha sett till att skaffa mig de verktyg som en god -ledarutbildning hade kunnat ge mig, konstaterar Peder Grund.