Logga in

Starta eget – och behåll anställningen

Publicerad
23 feb 2021, 05:45

Att vara en kombinatör – alltså ha en anställning och ett eget företag som bisyssla – blir allt vanligare. En bra ­lösning om du brinner för mer än elinstallation, men det finns saker du bör tänka på. Vi bad Företagarnas jurist Karin Berggren om hennes bästa råd.

Att kombinatörerna blir allt fler märks i statistiken. I dag beräknas drygt 400 000 svenskar vara det – år 2012 var de enligt Statistiska centralbyrån (SCB) lite drygt 200 000. Antalet kombinatörer som på något sätt jobbar med elinstallationer har varit hyfsat jämnt från 2010 till SCB:s senaste statistik 2018 – från 3 035 till 3 206 kombinatörer.

Elektrikern Johan är kombinatör: ”I mitt egna bolag gör jag bara snickerijobb”

Om du själv har tänkt kombinera anställning med eget bolag finns det saker att tänka på innan för att undvika problem. Vi bad Företagarnas jurist Karin Berggren om hennes bästa råd.

1 Stäm av med din arbetsgivare

Innan du startar egen verksamhet vid sidan av anställningen måste du kolla att din arbetsgivare godkänner detta.

 

— Var öppen med vad du ska göra i företaget. Som anställd får du inte bedriva konkurrerande verksamhet. Om du ska arbeta med något liknande bör du ha ett skriftligt godkännande från din arbetsgivare, säger Karin Berggren. Se också över om ditt kollektivavtal säger något om detta.

Mer om företagande: Elfirmans drömrekrytering – en vd utan elkunskaper

— Normalt sett kan inte arbetsgivaren hindra dig från att starta upp om du inte bedriver något konkurrerande, men du måste försäkra dig om att inte arbetsgivaren har avtalat om att eventuell sidoverksamhet kräver dennes godkännande, säger Karin Berggren.

2 Ha en dialog om ditt engagemang

Även om verksamheterna inte konkurrerar kan det vara bra att vara transparent om ditt fortsatta engagemang på jobbet och som företagare. Är det till och med så att din arbetsgivare kan ha nytta av ditt företag som du bedriver vid sidan av? Kanske kan du få in nya uppdrag till din arbetsgivare via ditt eget bolag?

— Om du har kvar din anställning när du startar ett helt nytt företag har du en stadig inkomst som säkerhet även om du går ned i tid.

Karin Berggren

3 Tryggare när det krisar

Under 2020 har alla företag – stora som små — känt av orosvindar. Det är också i sådana perioder det är extra skönt att inte bara stå på ett ben.

Karin Berggren tror att vi kommer att se en coronaeffekt i år i form av fler kombinatörer. Om det går tar småföretagare gärna anställning i skakiga tider men har firman ”puttrande” bredvid. 

— Vi märkte att många av våra medlemmar fick se sina verksamheter försvinna under våren och var tvungna att leta alternativ. De hittar inte alltid alternativen inom sitt företag utan kanske går tillbaka till en tidigare eller ny yrkesverksamhet, men många behåller ändå sitt företag.

4 Utnyttja ­flexibiliteten

Du är mer flexibel som kombinatör. Beroende på hur möjligheterna utvecklar sig kan du växla upp ditt företag eller din anställning om arbetsgivaren godkänner det. 

— Om du har kvar din anställning när du startar ett helt nytt företag har du en stadig inkomst som säkerhet även om du går ned i tid. Ifall inte företaget går som du har tänkt dig har du ändå en trygghet i anställningen. En klar fördel, säger Karin Berggren.

— Här kan din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) påverkas. Detta kan i sin tur leda till lägre ersättning om du blir sjuk, föräldraledig eller vabbar, vilket du bör ha med i beräkningen.

5 Ta vara på skattemässiga fördelar

Du är mer flexibel. Om du startar en enskild firma finns det en beskattningsmässig fördel.

— Gör du det samtidigt som du har en tjänsteinkomst får du dra av eventuella förluster i firman och du slipper rulla dem framför dig de första åren, säger Karin Berggren. Avdraget är dock reducerat till 30 procent av den reella förlusten.

6 Tänk på din sjukpenninggrundande inkomst

Om du går ner i arbetstid som anställd för att samtidigt hinna driva ditt företag sjunker såklart din lön om du inte tjänar lika mycket i företaget som du hade gjort som anställd.

— Här kan din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) påverkas. Detta kan i sin tur leda till lägre ersättning om du blir sjuk, föräldraledig eller vabbar, vilket du bör ha med
i beräkningen, säger Karin Berggren.

Var också medveten om att du bara har rätt till en SGI om du har arbetat eller förväntas komma att arbeta i minst sex månader i följd, eller ha perioder av arbete som återkommer varje år. Detta kan du behöva bevisa för Försäkringskassan vilket är viktigt att tänka på för dig som exempelvis kombinerar vikariat med företag.

— Med aktiebolag lägger du ihop lönen som anställd och från din anställning i bolaget, vilket är viktigt att tänka på ur inkomstskattesynpunkt.

På forsakringskassan.se finns en SGI-guide där du kan räkna ut hur stor sjukpenningen blir. Även din A-kassa kan påverkas om du är kombinatör. Kontakta din A-kassa för att få veta vad som gäller för dig.

7 Hantera ­eventuellt ­överskott klokt

Om det går som planerat i företaget – alltså strålande – så kan du få ett överskott av kapital. Här kan du välja mellan att exempelvis ta ut mer lön, utdelning eller göra extra pensionsavsättningar.

— Med aktiebolag lägger du ihop lönen som anställd och från din anställning i bolaget, vilket är viktigt att tänka på ur
inkomstskattesynpunkt. Räkna ut vilken lön du kommer upp i totalt och avgör utifrån det hur du bör göra med ett överskott. Här får du räkna och se vad som är mest lämpligt. Viktigast är att du har ett bra skydd vad gäller socialförsäkring — gärna arbetsinkomster som motsvarar taket för den sjukpenninggrundande eller pensions­grundande inkomsten, säger Karin Berggren.

8 Akta dig för ”väggen”

Med dubbla arbeten varav ett är högst oschemalagt finns risk för många, många arbetstimmar. Men visst vill du hålla länge och inte gå in i någon otrevlig vägg? Utvärdera därför inför en kombination av jobb hur detta sammantaget påverkar dig tidsmässigt. Hinner du båda?

— Arbetstidslagens begränsningar vad gäller dygnsvila, övertid med mera gäller per arbetsgivare. De är dock till för att skydda anställdas hälsa och därför är det lämpligt att även som kombinatör i möjligaste mån anpassa sitt företagande så att du får tillräckligt med tid för återhämtning, menar Karin Berggren.