Logga in

Installeras fortfarande 7 av 10 frekvensomriktare fel?

Publicerad
2 okt 2019, 08:20
| Uppdaterad
8 apr 2021

Sju av tio installationer hade brister när Elsäkerhetsverkets granskade frekvensomriktare för några år sedan (nr 9/2016). Orsaken: Installatören hade gjort något fel som gav EMC-störningar.

Hur gick det sen?

— Elsäkerhetsverket har inga indikationer på att EMC- problemen skulle ha ökat sedan dess. Men EMC ligger ständigt högt på agendan inte minst med tanke på ökningen av egenproducerad el, solceller, batterilagring, laddinfrastruktur och smarta hem-tekniken, säger elinspektör Magnus Karlsson.

Så undviker du misstagen vid installation av frekvensomriktare

Några åtgärder efter ­granskningen?

— Elsäkerhetsverket har bland annat lyft frågan inom Skolverkets Nationella Programråd för El- och energiprogrammet och informerat om brister som har upptäckts vid tillsyn av elinstallationer med frekvensomriktare. Våra rutiner har även uppdaterats så att EMC–problemen fångas upp i den dagliga tillsynen.

Gör vårt quiz! Stör dina frekvensomriktare?