Logga in

”Stor efterfrågan på förnybar vätgas”

Publicerad
24 maj 2019, 10:13
| Uppdaterad
25 feb 2021

Sveriges största kontorshus med trästomme kan få ett vätgaslager på taket. Fastighetbolaget Vasakronan undersöker nu möjligheten att lagra sin egen solel.

Under året påbörjas bygget av det som ska bli Sveriges största kontorshus med trästomme – Magasin X i Uppsala.

”Bränsleceller finns i många hus i världen, men då används oftast stadsgas eller naturgas för att driva dem. Med egenproducerad, fossilfri, vätgas skulle vi få en ganska unik lösning här”

Ulf Näslund, chef teknikutveckling hos Vasakronan

Sjuvåningshuset nära tågstationen kommer att få 500 kvadratmeter solceller på taket och lika mycket integrerat i fasaden. Sammanlagda effekten blir runt 150 kilowatt.

Ulf Näslund– Momentant kommer vi som mest att leverera cirka 70 kilowatt till elnätet. Det blir ingen jättebra affär, så det är bättre om vi kan använda mer egen el i byggnaden, säger Ulf Näslund, chef teknikutveckling hos Vasakronan.

Mer om off-grid: Mr. Vätgas lagrar solenergin till vintern

Ett system som möjliggör lagring av egen solel i byggnader har utvecklats av företaget Nilsson Energy i Ängelholm. Solel används då för att producera vätgas under sommaren.

Det sker i en elektrolysör som spjälkar vatten i vätgas och syrgas. Vätgasen lagras i trycktankar och används under vintern för att driva en bränslecell som ger el och värme.

– Bränsleceller finns i många hus i världen, men då används oftast stadsgas eller naturgas för att driva dem. Med egenproducerad, fossilfri, vätgas skulle vi få en ganska unik lösning här, säger Ulf Näslund.

Fler exempel: ”Det handlar ju om säkerheten mitt i ett bostadsområde”

Beslut kring ett eventuellt vätgaslager förväntas tas i höst. Sedan följer en lång process för att få alla godkännanden från myndigheterna.

”Det finns stor efterfrågan på förnybar vätgas, och den kommer att öka eftersom målet är att all svensk elproduktion ska vara förnybar år 2040”

Ulf Näslund, Vasakronan

Planen är att placera vätgaslagret på byggnadens tak. Om det uppstår en läcka kan vätgasen då sticka rakt upp i luften.

– Det är viktigt med säkerheten, och utifrån det vi har fått fram hittills om tekniken känner jag mig trygg med den här lösningen, säger Ulf Näslund.

Batterier behövs också, men används främst för dygnslagring och för att kapa effekttoppar. Vätgasproduktionen tillgodoser behovet av säsongslagrad el.

Mer om vätgas: Här installeras Sveriges första solcellsdrivna vätgasproduktion

Ulf Näslund upplever att det finns ett stort intresse för vätgas, både i fastighetsbranschen och i övriga samhället. Exempelvis arbetar stålindustrin med att ersätta kol och koks med vätgas.

– Det finns stor efterfrågan på förnybar vätgas, och den kommer att öka eftersom målet är att all svensk elproduktion ska vara förnybar år 2040, säger han.

För ett enskilt fastighetsbolag handlar satsningarna förstås också om ekonomi. Vasakronan vill investera långsiktigt och hållbart och har samtidigt avkastningskrav.

– Kanske blir det inte lönsamt inom två eller fem år, men syftet är att lära oss tekniken och om tio år kan kostnadsbilden vara en helt annan, säger Ulf Näslund.

 

Fakta Magasin X

Nytt kontorshus nära tågstationen i Uppsala. Huset med sju våningar får 11 000 kvadratmeter kontorsyta och blir Sveriges största kontorshus med trästomme.

Bygget påbörjas i år och inflyttning planeras till 2020/21. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Leed, med högsta klassningen Platinum.

Utöver solceller och vätgasproduktion kommer byggnaden att försörjas med värme och kyla från ett borrhålslager.