Logga in

Gammalt byggspill kan bli nya kabelskyddsrör

Publicerad
16 apr 2019, 14:02

Det mesta avfallet från byggarbetsplatserna går till energiutvinning – trots att mycket är plast av hög kvalitet som kan bli nya rör. 

Förutom miljövinsten kan 50 miljoner kronor sparas varje år.

Återvunna plaströr från byggavfall kan användas för att tillverka nya rör, exempelvis kabelskyddsrör och optokabelrör. Det är slutsatsen från forskningsprojektet Repipe.

Forskarna har kommit fram till att installation av plaströr ger omkring 5 000 ton spill om året.

VIDEO: Gammal kabelplast som återvinns luktar – marsipan

– Besparingspotentialen är cirka 50 miljoner kronor per år om spillet materialåtervinns i stället för att bara utvinna energin. Det visar de beräkningar Chalmers Industriteknik och Rise har kommit fram till i projektet, säger Annika Boss, forskare på Rise och projektledare för Repipe.

Andra saker som borde få en ny chans: ”Går visst att tjäna på att återvinna gamla kabeltrummor” 

Rörspillet motsvarar dessutom cirka 10 000 ton CO2-ekvivalenter. Det är mer än Sveriges samlade utsläpp för uppvärmning av bostäder och lokaler, enligt Naturvårdsverkets statistik för 2017.

I huvudsak går plastspillet till energiutvinning, trots att rören är av högkvalitativ plast som högdensitetspolyeten (HDPE), polypropen (PP) och polyvinklorid (PVC). Plaster som skulle kunna materialåtervinnas till nya rör.

I huvudsak går plastspillet till energiutvinning, trots att rören är av högkvalitativ plast som högdensitetspolyeten (HDPE), polypropen (PP) och polyvinklorid (PVC). Plaster som skulle kunna materialåtervinnas till nya rör.

Giftfritt också bra: Svenskt bolag tillverkar plast till VP-rör helt fri från halogen

För att ta tillvara plastens värde har en ny insamlingsmodell tagits fram. Flera framgångsrika försök har utförts i samarbete med Renova, byggentreprenörer, NCC Recycling, Novoplast samt rörtillverkarna Uponor och A-Plast AB.

Rörspill har samlats in, sorterats och tillverkats till nya optokabelrör och kabelskyddsrör. Enligt A-plast har detta fungerat problemfritt. Utmaningarna är nu främst att öka insamlingen och hitta en effektiv logistik.

Läs också: Butik uppmanar till övermålning av vägguttag

Innovationsprojektet Repipe har finansierats av innovationsprogrammet RE:Source med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet har varit att ta fram nya kostnads- och resurseffektiva lösningar för insamling, sortering och materialåtervinning av plaströr.

Energimyndigheten har beviljat finansiering för en fortsättning av projektet. Under två år ska 30 företag i hela värdekedjan samarbeta för att i större skala demonstrera insamling, sortering och återvinning.