Logga in

9 steg som gör den gamla armaturen godkänd

Publicerad
18 jan 2024, 10:15

När T5- och T8-lysrör ska fasas ut behöver hundratusentals armaturer bytas ut eller byggas om. Men hur kan en ombyggd produkt bli CE-märkt? Och hur blir det med krav på ekodesign och EMC?

I Habo finns en storskalig anläggning för kontrollerat återbruk av armaturer, med ett koncept kallat Refurbish. På senare tid har produktlabbet här, med tio anställda, delvis fått ställa om sin verksamhet mot återbruk.

”Det är jätteviktigt med tydlighet kring det här. Vi tar hela ansvaret och testar de ombyggda armaturerna som om de vore nya produkter.”

Daniel Järpehult, teknisk chef fagerhults produktlabb

Mer om Fagerhult:
Då går armaturen inte att återbruka

Läs också:
Bygga om armaturen – då blir du ansvarig för felen

I genomsnitt tar det en månad från att en förfrågan om återbruk kommer in till leverans av färdig produkt. Emma Hallman, ansvarig för Fagerhults återbrukskoncept, och Daniel Järpehult, teknisk chef för produktlabbet, visar hur det går till:

1 Utvärderar armaturen

– Kunden kontaktar oss och säger att hen vill återanvända sin armatur. Vi åker till kunden för att göra en bedömning på plats. Om det finns några tveksamheter ber vi kunden skicka in två produktprover hit. Handlar det om våra egna armaturer går det snabbt, eftersom vi känner till dem. Om det är konkurrenters armaturer behöver vi mer tid, säger Daniel Järpehult.

Med hjälp av proverna tar konstruktören reda på hur man bäst demonterar armaturen. Vad ska sparas och hur ska den färdiga produkten monteras? Både demonterings- och monteringsanvisningar skrivs. Det blir viktigt för installatören att följa demonteringsanvisningarna – annars kan det komma att saknas delar.

Nya instruktioner. Foto: Anna Hållams

– Att resonera så att ”Jag brukar inte läsa instruktioner” fungerar inte här. Man måste hålla bra koll på sina prylar så att de används rätt, säger Emma Hallman. 

2 Bygger om några produkter

När den nya konstruktionen är klar görs typprovning av en ombyggd armatur. Därefter skickas den tillbaka till kunden som kan koppla in armaturen och kolla att den lyser som tänkt.

Efter det fortsätter arbetet hos Fagerhult som justerar produkten och tar fram underlag för tillverkningen. Det görs en klimatberäkning som visar hur mycket koldioxidutsläppen minskar tack vare installationen.

Daniel Järpehult och Emma Hallman visar en ombyggd armatur. Foto: Anna Hållams

3 Kontrollerar CE-märkning och standard

Ett viktigt steg är att uppdatera CE-märkningen, med hjälp av typprovning. Gamla produkter är CE-märkta utifrån det som gällde då. Om något ändras gäller inte märkningen längre, menar Daniel Järpehult.

– I värsta fall kan det bli en farlig produkt, som inte längre är säker. Man behöver prova alla delar ihop och testa för de standarder som gäller i dag, inte för 15 år sedan, säger han.

Sådant som kan ha ändrats är krav kring elsäkerhet, EMC och ekodesign.

I labbet görs bland annat EMC-tester. Foto: Anna Hållams

Det är därför vanligt att produkterna testas för cirka fem olika standarder. Vanligast är serien Säkerhet för armaturer, EN 60598. Utöver det testar Fagerhult för några olika EMC-standarder (elektromagnetisk kompatibilitet).

– Det är jätteviktigt med tydlighet kring det här. Vi tar hela ansvaret och testar de ombyggda armaturerna som om de vore nya produkter, säger Daniel Järpehult.

4 Mäter EMC och värme

I testlabbet görs flera olika mätningar. Bland annat testas elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, för att kolla att produkten inte stör omgivningen.

Mäter luftburna störningar. Foto: Anna Hållams

Den ena EMC-mätaren liknar ett planetarium, där testarmaturen placeras i mitten. Här mäts luftburna störningar med frekvenser mellan nio kilohertz och 30 megahertz. Den andra mätningen, inne i ett mörkt rum, visar eventuella ledningsbundna störningar ut till elnätet.

– Kurvan vi ser där visar att armaturen skickar ut störningar med frekvenser mellan 30 och 300 megahertz. Det blir godkänt, säger Daniel Järpehult.

I ett angränsande rum undersöks vilka temperaturer det kan bli i armaturen. Om en diod blir för varm kanske inte belysningen fungerar i de 50 000 timmar som utlovas. Det är också viktigt att undvika brandrisk.

För att mäta temperaturen limmar Daniel Järpehult fast termoelement, i form av två isolerade metalltrådar, på dioden.

– Tillverkaren har gjort långtidstester vid till exempel 75 grader. Om vår mätning visar att temperaturen ligger under det vet vi att armaturen håller länge, säger Daniel Järpehult.

5 Mäter prestanda

Att mäta prestanda är också viktigt om belysningen ska bli hållbar. Daniel Järpehult visar en stor blå klotformad tank i ena delen av labbet. I detta så kallade Ulbricht-klot mäts hur mycket ljus man får ut från en ljuskälla och vilken effekt den förbrukar.

Ulbricht-klot. Foto: Anna Hållams

En ytterligare mätning görs i ett stort, mörkt testrum med en cirkulerande spegel. Apparaten kallas goniometer.

– Ofta vill kunden ha belysning som ger samma ljus som de äldre lysrören. Då vill vi veta hur mycket ljus den färdiga armaturen ger i varje riktning. Det mäter vi här, säger Daniel Järpehult.

6 Håller koll på jordningen

Exakt vad som testas beror på vilken armatur det är. Daniel Järpehult visar en återbruksprodukt där inte bara stommen, utan även bländskyddet återanvänds. Det fungerar utmärkt vid bytet från lysrör till LED.

– I den här konstruktionen fungerar reflektorn fortfarande – på det sätt vi designat den för, säger Daniel Järpehult.

Han berättar att det finns några känsliga punkter där man kan göra fel. En av dem är jordningen.

– Där gick vi på några minor i början, så vi fick göra flera omtag, säger han.

Daniel Järpehult visar ledningarna som kommer in i armaturen och riskerar att ligga emot bländskyddet.

– Det här bländskyddet har varit jordat förut, men nu har den hängt i ett tak i 15 år och det kan ha hänt saker. Vi vill plocka bort den lilla risk som finns, säger han.

För att göra det finns två metoder. Antingen skärma av ytan så att ledningarna inte kan ligga emot bländskyddet, eller göra en smartare konstruktion för jordning. Den senare måste göras på plats hos kunden.

7 Bygger ett återbruks-kit

När alla är nöjda med den nya, ombyggda armaturen skapas ett återbruks-kit med reflektor, kablage och drivdon. Det måste vara väldigt enkelt att montera, menar Emma Hallman.

– Därför jobbar vi med snabbkopplingar, inga lösa trådar, för att installatören inte ska kunna göra misstag. Alla armaturer ska monteras på samma sätt. Om något blir fel har vi ansvaret, eftersom det här nu är vår produkt, säger hon.

Återbruks-kit. Foto: Anna Hållams

Daniel Järpehult visar en stomme som nyligen kommit in från en kund. Det är den första som togs fram för T5-lysrör, en ”Fagerhult-trotjänare” från 1997. I dag finns 100 000-tals sådana i runt om i landet.

– Den här kan bli ett standard-kit framöver, tror vi, säger han.

8 Tillverkar den uppdaterade armaturen 

Då konstruktionen är klar skickas beställningen till produktionsavdelningen. Tillverkningen sker vid en fabrikslina som används för både nya och återbrukade produkter. Denna dag är det Mats Pettersson och Anna Carlén som monterar återbruks-kit.

– Det är många delar, men på skylten där står vad vi ska göra. Vi är sex personer som gör en sjättedel var av armaturen, berättar Mats Pettersson.

Anna Carlén monterar. Foto: Anna Hållams

I fabriken finns även flera industrirobotar. Även de arbetar då och då med återbruksarmaturer, och kommer att bli ännu viktigare om volymerna ökar. En robot har lärt sig att dra kabel. Längden är förprogrammerad och roboten klipper av, sticker in och snurrar till en böj.

– Kablar är det svåraste som finns att automatisera, de är bångstyriga. Här har vi lyckats. Roboten drar en hel del kabel med god precision, säger Emma Hallman.

Industrirobot drar kabel. Foto: Anna Hållams

En annan robot programmerar drivdon. De konfigureras i rätt läge och när ett lock stängs överförs det ner i plintarna på den elektriska anslutningen.

– Drivdonen programmeras för så kallat constant light output, CLO. Det blir väldigt energieffektivt, eftersom effekten i dioden ökar över tid så det fortsätter att vara samma ljus. På så vis kan man ha färre armaturer, säger Daniel Järpehult.

Läs också:
Mycket talar emot att bygga om lysrörsarmatur för led

9 Gör produktionstest

När återbruks-kiten är klara görs flera tester i fabriken. Varje monterad produkt genomgår funktionskontroll – att alla delar stämmer och finns med, att produkten drar rätt effekt och är säker. Till exempel måste armaturer för utomhusbruk tåla vatten.

Fabriken gör även isolationstest och kontroll av jordkontinuitet på varje produkt.